Publicații Științifice

Compartimentul Publicații Științifice funcționează în cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, fiind înființat cu scopul de a crea un cadru organizatoric și instituțional în care echipa de lucru să găsească și să aplice metode, tehnici și proceduri de lucru care să asigure transparența și informarea mediului academic referitor la următoarele reviste științifice ale universității:


Compartimentul Publicații Științifice asigură evaluarea activității publicațiilor periodice ale universității, precum și monitorizarea activității acestora și utilizarea eficientă a infrastructurii în vederea creșterii impactului științific și a vizibilității, atât a revistelor, cât și a comunității academice. 

Personal

Coordonator
Prof. univ. dr. Claudia Bănescu

Secretar
Adriana Simon

Contact

Adresă

UMFST G.E. Palade Târgu Mureș Str. Gh. Marinescu, nr. 38, Biblioteca Centrală, sala E 010

E-mail

Telefon

Fax