Departamentul de Formare Profesională Continuă

INFORMAȚII STUDENȚI

Departamentul de Formare Profesională Continuă (DFPC) este o structură organizatorică din cadrul UMFST G.E. Palade Târgu Mureș, fără personalitate juridică și cu activități bazate pe autofinanțare.

DFPC încearcă, împreună cu structurile cărora îi este subordonat, să răspundă nevoilor pieței muncii și unei economii bazată pe cunoaștere și să identifice informații relevante privind: tendințele de evoluție a pieței muncii, nevoile de competențe și calificări ale companiilor, gradul de corelare între cererea și oferta de forță de muncă. În acest context, DFPC urmărește să stabilească o ofertă de programe de formare profesională adaptată la nevoile pieței.

Obiectivul DFPC reprezintă dezvoltarea și organizarea unor programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, de perfecționare și de educație permanentă, a unor programe complexe de formare profesională continuă pentru optimizarea performanțelor organizațiilor și eficientizarea eforturilor umane în cadrul acestora, precum și dezvoltarea de activități conexe activității educaționale formale.

Misiunea DFPC este de a monitoriza și coordona, în cooperare cu toate facultățile din cadrul UMFST G.E. Palade Târgu Mureș, toate activitățile de formare profesională continuă la nivel de universitate desfășurate de facultăți și departamente, sau între acestea și alte entități, externe universității.

LEGEA Nr. 1/2011 din 5 ianuarie 2011 Legea educaţiei naţionale

ORDIN Nr. 4750/2019 din 12 august 2019 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare de către instituţiile de învăţământ superior

Metodologia-cadru de organizare și înregistrare a programelor postuniversitare de către instituțiile de învățământ superior, din 12.08.2019

Decizia CMR (Colegiului Medicilor din România) nr. 12/2018 privind reglementarea sistemului național de educație medicală continuă (EMC), a normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continua, precum și de creditare a cursurilor postuniversitare și a activităților de educație medicală continuă adresate medicilor.

Legea nr. 460/2003 OBBCSSR (Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România) privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România.

Decizia CMDR (Colegiului Medicilor Dentiști din România) nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educație medicală continuă pentru medicii dentiști și pentru aprobarea Regulamentului de educație medicală continuă al CMDR.

Anexa nr. 1 | Regulamentul de educație medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentiști din România.

Decizia nr. 3/2019 a C.N. al CFR (Colegiului Farmaciștilor din România) privind aprobarea comisiilor de lucru ale Consiliului Național și a procedurilor de stabilire și acordare a creditelor corespunzătoare formelor de educație farmaceutică efectuate.

Decizia nr. 4/2019 a C.N. al CFR (Colegiului Farmaciștilor din România) privind stabilirea numărului de credite EFC (Educație Farmaceutică Continuă).

Contact

Adresă

Str. Nicolae Iorga nr. 1, sala R17
540088, Târgu Mureş, Mureş

Persoane de contact

Cătană Ioana
Rujan Carmen

E-mail

cursuri.postuniversitare@umfst.ro
ioana.catana@umfst.ro
carmen.rujan@umfst.ro

Telefon

+40-265-215.551, int. 519, 518

Achitare taxe

Taxele de înscriere și de școlarizare se pot achita:

  • în  numerar  la casieria universității zilnic între orele 10 – 12;
  • în numerar la toate agențiile Băncii Transilvania;
  • prin virament bancar/mandat poștal  în contul RO32TREZ47620F330500XXXX deschis la Trezoreria Târgu Mureș cu următoarele informații:  Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, CF 4322742, Str. Gheorghe Marinescu nr. 38, județul Mureș.

 

Pe documentul de plată completează: numele și prenumele cursantului, denumirea cursului pentru care se achită taxa.