Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Prezentare

I. Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică Nivelul I și Nivelul II .

Domeniu fundamental: Științe administrative, ale educației și psihologie

Ramura de ştiinţă: Științe ale educației

Program de studiu: Nivelul I ; Nivelul II

Baza legală a programului: – O.M.E. nr. 4139/29.06.2022

Forma de învăţământ: Învăţământ cu Frecvenţă (IF)

Misiunea programului de studiu:

Misiunea programului constă în profesionalizarea şi dezvoltarea carierei didactice a viitorilor absolvenţi, precum şi instrumentarea acestora sub raport pedagogic, psihologic şi psiho-social, formarea competenţelor de proiectare pedagogică, metodologice, evaluative, de comunicare, de identificare şi rezolvare a conflictelor interumane/ situaţiilor-problemă apărute în procesul didactic.

Obiectivele programului de studiu:

• Obiective generale: Formarea iniţială şi dezvoltarea carierei specialiştilor în educaţia copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară mică, într-un demers coerent, reflectat de curriculum-ul universitar, în conformitate cu prevederile Cadrului naţional al calificărilor din învăţământul superior.

• Obiective specifice: Dezvoltarea competenţelor profesionale specifice dar şi a celor transversale, în concordanţă cu Sistemul operaţional al calificărilor din învăţământul superior din România.

Titlul absolventului: Certificat de absolvire a programului de formare psihopedagogică – Nivelul I; Certificat de absolvire a programului de formare psihopedagogică – Nivelul II.

Calificarea universitară: Profesor învățământ preuniversitar (gimnazial, liceal, postliceal) – Nivel CNC 6

Cod calificare: 40803007030

Structura Programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică

1. Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică Nivelul I, desfășurat pe parcursul primilor 3 ani de licență. (6 semestre în paralel cu programul de licență)

2. Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică Nivelul I, în regim Postuniversitar, se derulează pe parcursul unui semestru (semestrul 1)

3. Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică Nivelul II, desfășurat pe parcursul celor 2 ani de masterat.

4. Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică Nivelul II, în regim Postuniversitar, se derulează pe parcursul unui semestru (semestrul 2)

Condiţii de înscriere şi promovare în anul de studii următor:

Condiţia de înscriere în anul de studiu următor: Minim 1/2 ECTS din anul anterior.

Condiţia de promovare a unui an de studiu: 1/2 ECTS.

Condiția de finalizare a programului: 30+5 ECTS Nivelul I monospecializare; 35+5 ECTS Nivelul I dublă specializare; 30+5 ECTS Nivelul II.

Universităţi naţionale şi internaţionale de referinţă

– Program implementat la nivel național prin O.M.E. nr. 4139/29.06.2022

Structura planului de învăţământ conform ANEXELOR la Metodologia-cadru O.M.E. nr. 4139/29.06.2022

II. Centru de perfecționare Grad didactic

Contact
Adresă
Str. Nicolae Iorga Nr. 1, sala A201, Târgu Mureș, 540088 România

Program cu publicul
Luni - vineri 11:00 - 14:00
Persoană de contact
Sandorházi Anca-Clara
Telefon
E-mail

Regulamente

Regulamente

Organizare

Director
Prof. univ. dr. Neagu Nicolae

Consiliu
Prof. univ. dr. Neagu Nicolae
Conf. univ. dr. Silvaș Alexandra
Prof. univ. dr. Cernat Vasile-Beniamin

Membri
Conf. univ. dr. Silvaș Alexandra
Prof. univ. dr. Cernat Vasile-Beniamin
Lect. univ. dr. Coșa Lucica-Emilia

Secretar
Sandorházi Anca-Clara