Admitere

Rezultatele concursului de admitere – admiși, după confirmarea locului, nivelul II (de aprofundare) – în regim postuniversitar – ianuarie 2024

Rezultatele concursului de admitere – admiși, nivelul II (de aprofundare) – în regim postuniversitar – ianuarie 2024

 

În atenția candidaților

pentru înscriere la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Nivelul II Studii de aprofundare – în regim postuniversitar

45 de locuri cu taxă

Vă aducem la cunoștință faptul că  înscrierea și înmatricularea la programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor didactice Nivelul II (de aprofundare) – organizat în regim postuniversitar psihopedagogic, în domeniile de licență/specializările în care școlarizează UMFST G.E.Palade din Tg. Mureș, se va desfășura conform următorului calendar:

               Perioada de înscriere (depunere dosar fizic la sala A 201, Strada Nicolae Iorga, Nr. 1) : 29.01.2024-31.01.2024, interval orar: 900-1200

                Afișarea rezultatelor: 31.01.2024

 

               Confirmare loc și înmatriculare: 01.02.2024, interval orar: 1000-1400

 

               Afișarea rezultatelor după confirmare și înmatriculare: 01.02.2024

 

Admiterea se face pe baza de dosar personal, criteriul de departajare este:

 • media de absolvire la masterat

              

Dosarul candidatului va cuprinde documentele de mai jos

 • Original și Copia Diplomei de Licență și a Suplimentului la Diplomă
 • Original și Copia Diplomei de Masterat și a Suplimentului la Diplomă
 • Original și Copia Certificatului Nivelului I / Original și Copia Adeverinței de absolvire a Nivelului I de pregătire psihopedagogică din cadrul DPPD
 • Original și Copia Certificatului de naștere
 • Original și Copia Certificatului de căsatorie (unde este cazul)
 • Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie
 • Două fotografii tip buletin
 • Original și Copie carte de identitate
 • Dovada taxei de înscriere în valoare de 200 lei
 • Dovada achitării taxei de înmatriculare (100 lei) se achită de către candidații aflați pe lista de confirmare și înmatriculare din data de 01.2024
 • Dosar plic

 

Taxele se pot achita:

 • în numerar la casieria universității zilnic între orele 08:00 – 14:00; Str. Gh. Marinescu nr. 38, Mureș;
 • în numerar la toate agențiile Băncii Transilvania;
 • prin virament bancar/mandat poștal în contul RO32TREZ47620F330500XXXX deschis la Trezoreria Târgu Mureș cu urmatoarele informatii: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” (UMFST) din Târgu Mureș, CF 4322742, Str. Gh. Marinescu nr. 38, Mureș;
 • Pe documentul de plată se vor menționa: NUMELE ȘI PRENUMELE, CNP-ul, DPPD, NIVELUL II DE APROFUNDARE ÎN REGIM POSTUNIVERSITAR.

 

REZULTATE ADMITERE SESIUNEA A II A – DPPD

Admiși după confimarea locurilor, de pe lista de așteptare – 02.10.2023

Admiși după confimarea locurilor, de pe lista de așteptare – 28.09.2023

Admiși după confimarea locurlor, de pe lista de așteptare – 02.10.2023.

Admiși după confimarea locurilor, nivelul I postuniversitar – 27.09.2023

Admiși după confimarea locurilor, 28.09.2023

Admiși după confimarea locurilor, Nivelul II – 2 ani – 22.09.2023

Respinși după confimarea locurilor – 28.09.2023

Respinși după interviu, Nivelul I Postunivesitar-21.09.2023

Respinși – 02.10.2023

ORGANIZATOR IN VEDEREA PARTICIPARII CANDIDATILOR LA INTERVIUL DE ADMITERE DIN DATA DE 21.09.2023 PSIHOPEDAGOGIC NIVELUL I INITIAL LICENTA SI POSTUNIVERSITAR

Interviu admitere Nivelul I inițial licență și postuniversitar

CALENDAR DE ADMITERE – SESIUNEA A II A – SEPTEMBRIE 2023

SESIUNEA a II-a – Calendar admitere la DPPD, septembrie 2023

La programele de formare psihopedagogică în vederea certificării profesiei didactice

Nivelul I inițial (pe parcursul studiilor de licență), respectiv

Nivelul II de aprofundare, cu durata de patru semestre (pe parcursul studiilor de masterat)

 

Nr. crt.

Program de studiu

Perioada de înscriere

(depunere dosare)

Interviul de admitere, organizat în serii, în funcție de numărul de candidați înscriși

Afișarea rezultatelor

Confirmarea locului ocupat și semnarea contractelor de studii, organizată în serii

1.

Nivelul I

– pe parcursul studiilor de licență (cu durata de 3 ani) /postuniversitar (durata 6 luni)

12.09.2023-20.09.2023

Interval orar 900-1400

secretariat DPPD, sala          A 201, Str. Nicolae Iorga nr. 1

21.09.2023

Interval orar

1000-1700

Săli din clădirile din str. Nicolae Iorga nr. 1 (postate pe site-ul DPPD în timp util)

22.09.2023

Site-ul DPPD:

https://www.umfst.ro/universitate/departamentul-pentru-pregatirea-personalului-didactic/admitere.html

 

25.09.2023-27.09.2023

Interval orar

900-1400

secretariat DPPD, sala A 201, Str. Nicolae Iorga nr. 1

2.

Nivelul II –  de aprofundare, cu durata de 2 ani (pe parcursul studiilor de masterat)

12.09.2023-20.09.2023

Interval orar 900-1400

secretariat DPPD, sala           A 201, Str. Nicolae Iorga nr. 1

Admitere pe bază de dosar

21.09.2023

Site-ul DPPD:

https://www.umfst.ro/universitate/departamentul-pentru-pregatirea-personalului-didactic/admitere.html

22.09.2023

Interval orar

900-1400

secretariat DPPD, sala A 201, Str. Nicolae Iorga nr. 1

                                                                                                Director DPPD,

Prof. univ. dr. Nicolae NEAGU

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE NIVELUL I SEPTEMBRIE 2023

Lista candidaților admiși, după confirmarea locului, Nivelul I studii de licență

Lista candidaților respinși, după confirmarea locului , Nivelul I studii de licență

Lista candidaților admiși, după confirmarea locului, Nivelul I postuniverstar

Lista candidaților respinși, după confirmarea locului, Nivelul I postuniverstar

 

Lista candidaților admiși, după interviu, Nivelul I studii de licență

Lista candidaților respinși, după interviu, Nivelul I studii de licență

Lista candidaților admiși, Nivelul I studii de licență

Lista candidaților admiși, după interviu, Nivelul I postuniverstar

Lista candidaților respinși, după interviu, Nivelul I postuniverstar

Lista candidaților admiși, Nivelul I postuniverstar

Organizator orar pentru confirmare loc și semnare contract Nivelul I licență

Organizator orar pentru confirmare loc și semnare contract Nivelul I postuniversitar

ORGANIZATOR IN VEDEREA PARTICIPARII CANDIDATILOR LA INTERVIUL DE ADMITERE PROGRAM PSIHOPEDAGOGIC NIVELUL I INITIAL PE PARCURSUL STUDIILOR DE LICENTA

Interviu admitere – studii de licență

ORGANIZATOR IN VEDEREA PARTICIPARII CANDIDATILOR LA INTERVIUL DE ADMITERE – POSTUNIVERSITAR PSIHOPEDAGOGIC NIVELUL I INITIAL

Interviu admitere – postuniversitar 

Informații pentru candidați, calendarul de înscriere și admitere – sesiunea septembrie 2023

INFORMAȚII PENTRU CANDIDAȚI – CALENDARUL DE ÎNSCRIERE și ADMITERE la programul de Formare psihopedagogică, din cadrul Departamentului pentru pregătirea personalului didactic (DPPD) în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică – sesiunea septembrie 2023