CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) este un program internaţional pentru promovarea cooperării în domeniul învăţământului superior. Detalii privind programul se pot citi pe adresa: http://www.ceepus.info

Acest program a cunoscut trei etape, CEEPUS I: între anii 1998-2005, CEEPUS II: 2005-2010 şi CEEPUS III din 2011 până în prezent.

Contractul de colaborare CEEPUS III a fost semnat de următoarele ţări central şi est-europene:  Albania, Austria, Bulgaria, Bosnia-Herzegovina, Croatia, Republica Cehă, Ungaria, Macedonia, Montenegro, Polonia, Romania, serbia, Slovacia, şi Slovenia, la care au aderat mai târziu Pristina-Kosovo şi Republica Moldova. Detalii privind contractul de colaborare se pot citi pe adresa:

http://www.ceepus.info/files/c3/gi/C3Agreement.pdf

Organizaţia CEEPUS care ia cele mai importante decizii privind funcţionarea programului, este Comitetul de Miniştri (Joint Committee of Ministers). Oficiile Naţionale CEEPUS (National CEEPUS Office) coordonează activităţile de schimb din reţelele în care participă parteneri din ţara respectivă. Coordonatorii generali ai reţelelor supraveghează activităţile din reţeaua respectivă, întocmesc rapoartele anuale pentru Comitetul de Miniştri, coordonează şi întocmesc proiectul pe anul următor. Coordonatorii locali supraveghează activităţile de schimb din cadrul Universităţilor respective. Bursele CEEPUS se plătesc de către statul primitor (host Country), iar cheltuielile de transport de către ţara de origine (trimiţătoare) (home Country).