Activități derulate

ACTIVITĂŢI DERULATE ÎN CADRUL REŢELELOR CEEPUS HU-0076, HU-0010 ŞI RO-0010:

Anul universitarNr.  burseNr. invitaţiŞcoala de vară
profesoridoctoranziUnitate organizatoare, denumire, perioada, locaţianr. part. de la UMF Tg. Mureş
2001/2002152Universitatea din Varşovia, 3rd International Symposium and Course Teaching and Learning Modern Separation and Bioanalytical Methods, 23-28 iunie 2002, Varşovia4
2002/2003733Universitatea Babes-Bolyai, 4th International Symposium and Course Teaching and Learning Biotransformation and Bioanalytical Monitoring Methods, 22-29 iunie 2003, Cluj-Napoca12
2003/2004344Universitatea de Medicină din Sofia, Universitatea de Sud-Vest din Blagoevgrad, 5th International Symposium and Course Teaching and Learning Analytical and Bioanalytical Monitoring Methods, 31 Mai – 07 iunie, 2004, Sofia3
2004/2005875Universitatea Carol din Praga, 6th International Symposium and Course Theoretical Background of Capillary Electromigration Methods in Bioanalysis, 29 Mai – 04 iunie 2005, Praga7
2004/2005Cererea de finanțare a rețelei noastre a fost respinsă: – nu au fost mobilități. Reţeaua HU-0076 se transformă în HU-0010
2006/20078114Universitatea din Pécs, 7th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, 10-15 iunie 2007, Pécs3
2007/2008683Universitatea Constantin the Philosopher din Nitra, 8th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, 01-10 iunie, 2008, Nitra2
2008/2009368Universitatea de Sud-Vest Neofit Rilski, Blagoevgrad, 9th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, septembrie, 2009, Blagoevgrad
2009/2010691Universitatea din Zagreb,  10th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, 08 – 15 iulie 2010, Zagreb6
2010/2011853Universitatea Karl Franz şi Universitatea Tehnică din Graz, 11th Symposium and CEEPUS Summer School, 18-28 Sep. 2011, Graz3
2011/201252UMF Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca, 12th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, 09 – 15 iulie 2012 Cluj-Napoca7
2012/1013 Reţeaua se transformă în RO-0010 423Universitatea din Debrecen, 13th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, iunie 2013, Debrecen5
2013/2014272Universitatea Comenius din Bratislava, 14th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, 30 iunie -5 iulie 2014, Smolenice4
2014/20154212Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, 15th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, 13-18 iulie, Târgu Mureș27