Anunțuri

BURSE CEEPUS PENTRU CADRE DIDACTICE ȘI DOCTORANZI – 2021-2022

Noua rețea CEEPUS: HEALTHCARE COMMUNICATION – HU-1704-01-2223 – Comunicare în domeniul sănătății

Atunci când suntem nevoiți să recurgem la servicii medicale, cu toții ne dorim să primim informatii pertinente, într-o manieră cât mai eficientă, clară, adaptată culturii și înțelegerii personale. Healthcare Communication este prima rețea care analizează comunicarea în domeniul sănătății în mai multe limbi și culturi în cadrul programului CEEPUS.

Coordonatorul acestei rețele este Universitatea Semmelweis, Budapesta, Ungaria, iar partenerii sunt:

             1. Universitatea din Ljubljana, Slovenia

             2. Universitatea Comenius din Bratislava, Slovacia

             3. Universitatea Masaryk, Brno,  Cehia

             4. UMFST GE Palade din Târgu Mureș, Facultatea de Științe și Litere, SL1. 

Comunicarea medicală presupune abilități și abordări interdisciplinare și interculturale specifice. Lectorii, cercetătorii și studenții implicați în această rețea își propun să contribuie la îmbogățirea și nuanțarea comunicării medicale prin mobilități ale cadrelor didactice și studenților, schimburi de bune practici în predarea/învățarea limbilor străine pentru scopuri medicale, a cercetării terminologiei medicale, elaborării de materiale didactice, comunicării, traducerii și interpretării în acest domeniu vital.

Rețeaua dispune de următoarele tipuri de mobilități:

             • de predare: minimum 5 zile lucrătoare, 6 ore de predare (6x45min, CZ 2-4 sau 5-10 zile)

             • de scurtă durată pentru studenți (minimum 21 zile)

             • excursii de scurtă durată pentru studenți (3-5 zile)

Puteti gasi mai multe informatii despre CEEPUS, precum si despre noua rețea la adresa: https://www.ceepus.info/content/about   (Find by university/by network)

Coordonator: Prof.dr. Anisoara Pop

BURSE CEEPUS PENTRU CADRE DIDACTICE ȘI DOCTORANZI – 2015-2016

Pentru anul universitar 2015-2016 sunt accesibile patru burse CEEPUS pentru cadre didactice (două la Universitatea Janos Selye din Komarno, Slovacia una la Universitatea Charles din Praga, Cehia și una la Universitatea Neofit Rilski din Blagoevgrad, Bulgaria) și trei burse pentru doctoranzi (câte una la Universitățile: Janos Selye din Komarno, Slovacia; Charles din Praga, Cehia și din Zagreb, Croația). Termenul limită pentru depunerea cererilor de mobilitate este 31 octombrie 2015. Vă rog, consultați criteriile de selecție pentru mobilități postate pe site.

Durata minimă a mobilităților pentru cadre didactice este de 10 zile, iar a mobilităților pentru doctoranzi de 21 zile în perioada 1 februarie-31 august 2016. Obligația aferentă mobilității cadrelor didactice este de a desfășura minim 6 ore de activitate didactică (curs, seminar, lucrări practice) în domeniul de bioanaliză (în limba engleză sau limba oficială a țării primitoare), iar pentru mobilitățile doctoranzilor de a desfășura activitate de cercetare în domeniul bioanalizei.

Totodată se anunță organizarea de către Universitatea din Varșovia, Polonia a celui de-al 16-lea Simpozion și Școală de Vară de Bioanaliză (16th International Symposium and Summer School on Bioanalysis) în perioada 6-15 iulie, 2016. Cadrele didactice participante vor prezenta obligatoriu câte o lucrare orală de 20-30 minute în domeniul bioanalizei (în limba engleză), iar doctoranzii participanți câte un poster sau lucrare orală din același domeniu.