Criterii de selecție

CRITERII DE SELECŢIE PENTRU MOBILITĂŢILE CEEPUS RO-0010

A. Pentru mobilităţi tip STUDENT (undergraduate). Studentul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

1. să fie înmatriculat la UMF Tg. Mures

2. să fie implicat activitate de cercetare din domeniul bioanalizei

3. să prezinte recomandare de la un cadru didactic UMF

4. să prezinte atestat de limbă engleză

5. să prezinte un plan de cercetare ce urmează a fi efectuată în unitatea primitoare

6. să prezinte acordul scris al şefului unităţii primitoare

B. Pentru mobilităţi tip PhD student (doctorand). Doctorandul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

1. să fie înmatriculat la UMF Tg. Mures

2. să fie implicat activitate de cercetare din domeniul bioanalizei

3. să prezinte recomandare de la conducătorul de doctorat

4. să prezinte atestat de limbă engleză

5. să prezinte un plan de cercetare ce urmează a fi efectuată în unitatea primitoare

6. să prezinte acordul scris al şefului unităţii primitoare

C. Pentru mobilităţi tip TEACHER (cadru didactic). Cadrul didactic trebuie să îndeplinească următoarele condiţii

1. să fie cadru didactic titular UMF Tg. Mures

2. să fie implicat în activitate de cercetare din domeniul bioanalizei (dovedit prin lista de lucrări)

3. să prezinte atestat de limbă engleză

4. să prezinte un material didactic pentru cel puţin 6 ore didactice, cu noutăţi din domeniul bioanalizei

5. să prezinte invitaţie scrisă de la şeful unităţii primitoare.

La întoarcerea la UMF Tg. Mureş, toţi bursierii trebuie completeze raportul mobilității pe site-ul CEEPUS (Mobility Report) și să întocmească un raport în care să prezinte activităţile desfăşurate la Universitatea primitoare.