Generalitati

REŢELELE CEEPUS ÎN CARE UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN TG. MUREŞ, FACULTATEA DE FARMACIE ESTE IMPLICATĂ

Numărul de identificare: HU-0076, HU-0010 şi RO-0010

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tg. Mureş a fost membră a reţelei CEEPUS I H-0076 „Teaching and Learning Bioanalysis” între anii 2001-2005. În anul 2005 această reţea a fost distinsă cu Premiul Comitetului de Miniştri (Minister’s Prize), premiu ce se acordă pentru activitatea deosebit de fructuoasă. Între anii 2006-2012 UMF Tg.Mureş a participat în continuare la activităţile reţelei CEEPUS II H-0010: „Teaching and Learning Bioanalysis”, reţea distinsă din nou în 2011 cu Premiul Comitetului de Miniştri. Până în anul 2012 Coordonatoul general al acestei reţele a fost Prof. Dr. Ferenc Kilár de la Universitatea din Pécs, Facultatea de Medicină, Institutul de Bioanalitică, din anul universitar 2012-2013 coordonarea reţelei a fost preluată de către Conf. Dr. Gabriella Donath-Nagy de la Universitatea de Medicină şi Farmacie Tg. Mureş. Începând cu această dată numărul reţelei s-a modificat în RO-0010.

Premii obţinute de reţeua noastră CEEPUS pentru activitatea deosebit de fructuoasă

– Premiul Comitetului de Miniştri (Minister’s Prize) în anul 2005

– Premiul Comitetului de Miniştri (Minister’s Prize) în anul 2011

Scopul reţelei RO-0010

Scopul general al reţelei RO-0010 (continuarea reţelelor HU-0076 şi HU-0010), înfiinţată în anul 1998 este:

1. Promovarea patricipării studenţilor la cursurile Univeristăţilor partenere

2. Facilitatea studiilor din cadrul lucrărilor de licenţă a studenţilor Universităţilor partenere

3. Faciltarea studiilor doctoranzilor din Universităţile partenere prin burse de studii la alte centre universitare partenere.

4. Organizarea Şcolilor de Vară în diferite domenii ale Bioanalizei

5. Facilitarea mobilităţilor cadrelor didactice din Universităţile partenere prin acordare de burse, cu scopul de a prezenta cursuri în diferite domenii ale Bioanalizei la alte centre Universitare partenere.

Detalii privind partenerii reţelei şi scopurile propuse se pot citi pe adresa:

 http://www.ceepus.info/public/network/network_detail.aspx