Rezultate obținute

Lucrări publicate de către cadrele didactice UMF Tg. Mureș ca rezultat al mobilităților CEEPUS.

Multe din aceste lucrări sunt scrise în colaborare cu partenerii din rețeaua CEEPUS și sunt publicate în reviste cotate ISI, unele cu factor mare de impact.

1.Croitoru MD, Fulop I, Dogaru MT, Tökés B – Nitrite determination – degradation product of nitic oxide in decomposition media of nitrtic oxide sources, Rev. Med. si Farm, 2009, 55: 237-240

2.MD Croitoru, I. Fülöp, MC Pop, T Dergez, B. Mitroi, MT Dogaru, B. Tökés:  Nitrones are able to release nitric oxide in aqueous environment under hydroxyl free radical attack, Nitric Oxide – Biology and Chemistry, 2011, 25:309-315

3.MD Croitoru, Ibolya Fülöp, B. Tökés – Studierea posibilitatii de formare a oxidului de azot din nitrone, Revista de Medicina si Farmacie – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, 2008, 54: 171-173,

4.Curticapean A., Muntean Daniela, Curticapean Manuela, Dogaru Maria, Vari Camil – Optimized HPLC method for tramadol and O-desmethyl tramadol determination in human plasma, J. Biochem. Biophys. Methods 2008, 70(6): 1304–1312

5.Donáth-Nagy G., Buchwald P., Vancea Sz., Croitoru M., Tökés B. – The quantitative characterization of free radical sources and traps by electromigration applications, J. Biochem. Biophys. Methods 2008, 70(6): 1317–1323,

6.Donáth-Nagy Gabriela, Mitroi Brândusa – Corelatii între constantele de aciditate ale unor acizi slabi si efectul lor de tamponare asupra oscilatiilor de pH, Revista de Medicina si Farmacie – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle 2007, 53:204-208,

7.Gabriella Donáth-Nagy, Szende Vancea, Silvia Imre: Comparative Study of Captopril Derivatization Reaction by LC-UV, LC-MS and CE-UV Methods, Croat. ChemActa 84 (3) (2011) 423–427

8.G.Hancu, A.Gáspár, Á.Gyéresi, 1,4-Benzodiazepin származékok elválasztása kapilláris elektroforézissel, Orvostudományi Értesí­to, 2005, 78, 191-195.

9.G.Hancu, A.Gáspár, Á.Gyéresi, Separation of 1,4 – Benzodiazepines by Micellar Elektrokinetic Capillary Chromatography, J.Biochemical and Biophysical Methods, 2007, 69, 251-259

10.G. Hancu, Á. Gyéresi, A. Gáspár, 1,4-Benzodiazepinek elválasztása micelláris kapilláris elektroforézissel ciklodextrinek segí­tségével, Orvostudományi Értesí­to, 2007, 80, 58-61.

11.G. Hancu, A. Gyéresi, A. Gáspár, Micellar electrokinetic capillary chromatography of 1,4-benzodiazepine derivates and their degradation products, Revista de Chimie, 2008, 341, 164-173.

12.Gagyi L., Gyéresi Á., Gergely A., Enantioseparation of betablockers on teicoplanin chiral stationary phase using chiral chromatography, Buletin de Stiinte Medicale / Orvostudományi Értesí­tíµ, 2007, 80, 1, 54-57

13.Gagyi L., Gyéresi Á., Kilár F., Capillary zone electrophoretic separation of H1-antihistamine enantiomers using chiral selection, Buletin de Stiinte Medicale / Orvostudományi Értesí­tíµ, 2006, 79, 3, 382-388

14.Gagyi L., Gyéresi Á., Kilár F., Role of biochemical structure in stereoselective recognition of beta-blockers by ciclodextrins in capillary zone electrophoresis, Journal of Biochemical. and Biophysical Methods, 2008, 70, 6, 1268-1275,

15.Gagyi L., Gyéresi Á., Kilár F., Role of chemical structure in stereoselective recognition of beta-blockers and H1-antihistamines by human serum transferrin in capillary zone electrophoresis, Electrophoresis 2006, 27, 8, 1510-1516.

16.Hancu G., Gáspár A., Gyéresi Á, Separation of oxazepam enantiomers by cyclodextrin modified micellar elektrokinetic capillary chromatography, Farmacie, 2008, LVI, 4, 381-388

17.Hancu G., Gáspár A., Gyéresi Á., Applications of capillary electrophoresis for the separation of some 1,4-benzodiazepine derivatives, Farmacie, 2006, LIV, 6, 46-55

18.Hancu G., Gáspár A., Gyéresi Á., Separation of 1,4-benzodiazepines by micellar elektrokinetic capillary chromatography, Journal of Biochemical. and Biophysical Methods, 2007, 69, 251-259,

19.Hancu G., Gyéresi Á, Gáspár A., Cyclodextrines as buffer modifiers in the separation of benzodiazepine derivates by micellar elektrokinetic capillary chromatography, Timisoara Medical Journal, 2008, 58, 2, 60-65

20.Hancu G., Gyéresi Á, Gáspár A., Metode de separare a derivatilor de 1,4-benzodiazepina prin electroforeza capilara micelara, Revista de Medicina si Farmacie, 2008, 54, 3, 255-259

21.Hancu G., Gyéresi Á., Gáspár A., Separation of 1,4-benzodiazepine derivatives by cyclodextrin modified elektrokinetik capillary chromatography, Buletin de Stiinte Medicale / Orvostudományi Értesí­tíµ, 2007, 80, 1, 58-61

22.Hancu G., Gyéresi Á., Gáspár A., Separation of 1,4-benzodiazepine derivatives by micellar elektrokinetic capillary chromatography, Acta Pharmaceutica Hungarica, 2007, 77, 3, 176-179

23.Nan Monica, Vlase L, Esianu Sigrid, Tamas M: The analysis of flavonoids from Inula helenium L. flowers and leaves, Acta Medica Marisiensis, 2011, 57(4): 319-323

24.Rad I, Croitoru M.D., Gyéresi Á.: Improvements of oxacillin stability in a pH = 1.2 acidic medium, Acta Medica Marisiensis, 2011, 57(4): 328-330

25.N. Sánta, B. Tokés, Gabriella Donáth-Nagy, Szende Váncsa – Efecte structurale în proiectarea bazata pe retrometabolism a analogilor soft ai bufuralolului, Revista de Medicina si Farmacie – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, 2008, 54: 460-463,

26.Simon Brigitta, Hancu G., Gyéresi Á., Development of a separation method of four penicillin derivates by capillary electrophoresis, Acta Medica Marisiensis, 2011, 57(4), 342-344

27.Tokés B., Ferencz L., Buchwald P.,  Donáth-Nagy G., Vancea Sz., Sánta N., Kis E-L – Structural studies on the chiral selector capacity of cyclodextrin derivatives, J. Biochem. Biophys. Methods 2008, 70(6): 1276–1282

28.Tokés B., Száva J., Dusa S., Ferencz L., Vintila A.,  Donáth-Nagy G. – The importance, design and modeling of biodegradable complexants. An extension of the structure-soft character relations, Pharmazie 2008, 63:185-193

29.Sz. Vancea, S. Imre, G. Donath-Nagy, B. Tokés, M. Nyulas, T. Muntean, R. Borka-Balas: Determination of free captopril in human plasma by liquid chromatography with mass spectrometry detection, Talanta, 79 (2009) 436–441

30.L. Vlase, S. Imre, D. Muntean, M. Achim, D.-L. Muntean, Determination of Spironolactone and Canrenone in Human Plasma by High-performance Liquid Chromatography with Mass Spectrometry Detection, Croat. Chim. Acta, 84 (2011) 361-366

Teze de doctorat și de licență elaborate ca rezultat al mobilităților CEEPUS

Între anii 2007 și 2012 s-au susținut 9 teze de doctorat și 2 lucrări de licență care conțin rezultate obținute de doctoranzi și studenți UMF Tg. Mureș în urma activităților de cercetare desfășurate în cadrul mobilităților CEEPUS la alte centre universitare din străinătate.

În momentul de față 2 doctoranzi ai școlii noastre doctorale beneficiază de bursă CEEPUS pentru elaborarea tezei de doctorat.