Outgoing Staff

Anunț reluare mobilități Erasmus+

Mobilitățile Erasmus de formare profesională (Staff Training – STT) se adresează personalului nedidactic și personalului didactic cu funcții administrative din cadrul UMFST G.E. Palade Tg. Mureș.

Mobilitatea presupune un stagiu de formare cu o durată de 5 zile, la una dintre instituţiile cu care universitatea noastră are încheiat un acord bilateral în programul Erasmus+ și în care sunt prevăzute mobilități de tip STT (lista este disponibilă aici ) sau la orice organizație/instituție din domeniul educației sau orice organizație/instituție care este activă pe piața muncii din Uniunea Europeană.

Scopul lor este perfecționarea personalului atât în ceea ce privește abilitățile și competențele profesionale, cât și cele lingvistice, contribuind, astfel, la internaționalizarea universității.