Documents

MOBILITĂŢI DE STUDII / STUDY MOBILITIES (SMS) – DOMENIUL SĂNĂTATE

Dosar de selecţie / Selection dossier

DocumenteDocumentsFormular / Form
OpisOpisUMFST-PO-RI-02-F01
Fişa de înscriereApplication formFişa de înscriere
Documente originale sau copii ale documentelor care dovedesc performanţele şcolară şi ştiinţifică ale candidatului pe perioada de timp corespunzătoare înmatriculării la UMFTGM.Original or copies of the documents for proving academic and scientific performances of the candidate during university studies at UMFTGM 
Copie după cartea de identitate sau paşaportCopy of identity card or passport 
CV EUROPASS(cu adresa completă a candidatului, inclusiv telefon și email de contact)CV Europass with full address, email, phone 
Scrisoare de motivaţieMotivation letter 

Dosar de mobilitate de studii / Study mobility dossier

DocumenteDocumentsFormular / Form
OpisOpis 
Copie după cartea de identitate sau paşaportCopy of identity card or passport 
IBAN cont Euro, IBAN cont lei (Banca Transilvania)IBAN Euro account, IBAN Lei account (Transilvania Bank) 
Declaraţie de garanţie de la notarNotary statement for guarnantee 
Declaraţie privind beneficierea de alte burse ErasmusStatement on benefitting from other Erasmus mobilitiesUMFST-PO-RI-02-F06
Acord de studiiLearning Agreement for StudiesLearning Agreement for Studies
Contract financiarGrant agreementFormular de la Departamentul de Relaţii InternaţionaleForm available at International Relations Department
Ordin de deplasareTravel orderFormular de la Departamentul de Relaţii InternaţionaleForm available at International Relations Department
Carta de student Erasmus+Erasmus+ Student CharterCarta de student Erasmus+Erasmus+ Student Charter
Certificat de prezenţăCertificate of presenceUMFST-PO-RI-02-F09
Formular de înregistrare studentStudent registration formUMFST-PO-RI-02-F10
Chestionar on line pentru mobilităţi de studiiEU on line survey for studiesDocument descărcat şi tipărit din platforma Mobility tool, după completareDocument downloaded and printed from Mobility Tools platform after filled out
Asigurare de sănătate, dacă este cazulHealth insurance, if necesarry 

MOBILITĂŢI DE PLASAMENT / TRAINEESHIPS MOBILITIES (SMP) – DOMENIUL SĂNĂTATE

Dosar de selecţie / Selection dossier

DocumenteDocumentsFormular / Form
OpisOpisUMFST-PO-RI-08-F01-Ed.01.Rev.1
Fişa de înscriereApplication formUMFST-PO-RI-02-F02-Fişa de înscriere
Documente originale sau copii ale documentelor care dovedesc performanţele şcolară şi ştiinţifică ale candidatului pe perioada de timp corespunzătoare înmatriculării la UMFTGM.Original or copies of the documents for proving academic and scientific performances of the candidate during university studies at UMFTGM 
Copie după cartea de identitate sau paşaportCopy of identity card or passport 
CV EUROPASS(cu adresa completă a candidatului, inclusiv telefon și email de contact)CV Europass with full address, email, phone 
Scrisoare de motivaţieMotivation letter 

Dosar de mobilitate de plasament / Traineeships mobilities dossier

DocumenteDocumentsFormular / Form
OpisOpisUMFST-PO-RI-02-F05- Opis dosar de mobilitate
Copie după cartea de identitate sau paşaportCopy of identity card or passport 
IBAN cont Euro, IBAN cont lei (Banca Transilvania)IBAN Euro account, IBAN Lei account (Transilvania Bank) 
Declaraţie de garanţie de la notarNotary statement for guarnantee 
Declaraţie privind beneficierea de alte burse ErasmusStatement on benefitting from other Erasmus mobilitiesUMFST-PO-RI-02-F06
Scrisoare de acceptareLettter of acceptanceErasmus Traineeship Acceptance Letter
Acord de practicăLearning Agreement for TraineeshipsLearning Agreement for Traineeships
Contract financiarGrant agreementFormular de la Departamentul de Relaţii InternaţionaleForm available at International Relations Department
Ordin de deplasareTravel orderFormular de la Departamentul de Relaţii InternaţionaleForm available at International Relations Department
Carta de student Erasmus+Erasmus+ Student CharterCarta de student Erasmus+Erasmus+ Student Charter
Certificat de prezenţăCertificate of presenceUMFST-PO-RI-02-F09
Chestionar on line pentru mobilităţi de plasamentEU survey on line for traineeshipsDocument descărcat şi tipărit din platforma Mobility tool, după completareDocument downloaded and printed from Mobility Tools platform after filled out
Asigurare de sănătate, asigurare de accident si raspundere civila fata de tertiHealth insurance, accident insurance and liability insurance 

PENTRU STUDENȚII DE LA FACULTATEA DE INGINERIE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI, FACULTATEA DE ȘTIINȚE ȘI LITERE ”PETRU MAIOR”, FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DREPT

MOBILITĂŢI DE STUDII / STUDY MOBILITIES (SMS)

Dosar de selecţie / Selection file

DocumenteDocumentsFormular / Form
OpisOpisUMFST-PO-RI-08-F01-Ed.01.Rev.1
Fişa de înscriere, se printează și semnează după completarea ei onlineApplication form, to be printed and signed after having been filled in onlineUMFST-PO-RI-08-F02-Ed.01.Rev.1
Foaie matricolă cu specificarea rezultatelor academice pe anii de studii anteriori, inclusiv semestrul I din anul universitar în curs, dacă este finalizat (de la facultăți).Transcript of records from the Dean’s office with the averages on the previous academic years, including the first semester of the current academic year if it is finalized.Formular de la decanatForm at the Dean’s office
Propunere pt. un program de studiu inițial – rezultat în urma accesării site-lui oficial al universității/universităților pt. care se depune dosarul și a consultării disciplinelor de studiu care pot fi urmate în străinătate și echivalate în țarăProposal for an initial study program – drawn by consulting the study offer found on the official website of the university/universities for which the student is applying and the courses from the program back homeLearning Agreement for Studies
Certificat de competență lingvistică pentru limba în care se va efectua mobilitatea sau o limbă de circulaţie internaţională. Dacă studentul nu are deja un certificat/diplomă, poate contacta CCLASC-UMFST, pentru susținerea unui examen de competență lingvistică.Certificate for language competency for the language used during the mobility or an international language. If the student has no prior certificate/diploma, he or she may contact CCLASC-UMFST, for the exam of language competency. 
Copie după cartea de identitate sau paşaportCopy of identity card or passport 
CV EUROPASS(cu adresa completă a candidatului, inclusiv telefon și email de contact)CV Europass with full address, email, phone 
Scrisoare de motivaţieCover letter 

Dosar de mobilitate de studii / Study mobility file

DocumenteDocumentsFormular / Form
OpisOpisUMFST-PO-RI-02-F04-Ed.02.Rev.1
IBAN cont Euro, IBAN cont lei Banca TransilvaniaIBAN Euro account, IBAN Lei account Transilvania Bank 
Declaraţie de garanţie de la notarWarranty statement from a notary public 
Declaraţie privind beneficierea de alte mobilități ErasmusStatement for prior participation to Erasmus mobilitiesUMFST-PO-RI-02-F06-Ed.02.Rev.1
Acord de studiiLearning Agreement for StudiesLearning Agreement for Studies
Contract financiarGrant agreementFormular de la Departamentul de Relaţii Internaţionale-Biroul Erasmus+Form available at the International Relations Department-Erasmus+ Office
Ordin de deplasareTravel orderFormular de la Departamentul de Relaţii Internaţionale-Biroul Erasmus+Form available at International Relations Department-Erasmus+ Office
Carta studentului Erasmus+Erasmus+ Student CharterCarta de student Erasmus+Erasmus+ Student Charter
Certificat de prezenţăAttendance certificateUMFST-PO-RI-02-F09-Ed.02.Rev.1
Formular de înregistrare studentStudent registration formUMFST-PO-RI-02-F10-Ed.02.Rev.1
Chestionar on line pentru mobilităţi de studiiEU on line survey for studiesDocument descărcat şi tipărit din platforma Mobility tool, după completare.Document downloaded and printed from Mobility Tools platform after having been filled in.
Asigurare de sănătate/ Card european de sănătateHealth insurance/ European health card 

MOBILITĂŢI DE PLASAMENT / TRAINEESHIPS MOBILITIES (SMP)

Dosar de selecţie / Selection file

DocumenteDocumentsFormular / Form
OpisOpisUMFST-PO-RI-08-F01-Ed.01.Rev.0
Fişa de înscriereApplication formUMFST-PO-RI-08-F02-Ed.01.Rev.1
Foaie matricolă cu specificarea rezultatelor academice pe anii de studii anteriori, inclusiv semestrul I din anul universitar în curs, dacă este finalizat (de la facultăți)Transcript of records from the Dean’s office with the averages on the previous academic years, including the first semester of the current academic year if it is finalizedFormular de la decanatForm at the Dean’s office
Propunere pentru un program de practică inițialProposal for an initial Traineeship AgreementLearning Agreement for Traineeships
Certificat de competență lingvistică pentru limba în care se va efectua mobilitatea sau o limbă de circulaţie internaţională. Dacă studentul nu are deja un certificat/diplomă, poate contacta CCLASC-UMFST, pentru susținerea unui examen de competență lingvistică.Certificate for language competency for the language used during the mobility or an international language. If the student has no prior certificate/diploma, he or she may contact CCLASC-UMFST for the exam of language competency. 
Copie după cartea de identitate sau paşaportCopy of identity card or passport 
CV EUROPASS(cu adresa completă a candidatului, inclusiv telefon și email de contact)CV Europass with full address, email, phone 
Scrisoare de motivaţieCover letter 
Scrisoare de accept de la instituția primitoareAcceptance letter from the receiving institutionErasmus Traineeship Acceptance Letter

Dosar de mobilitate de plasament / Traineeship mobility file

DocumenteDocumentsFormular / Form
OpisOpisUMFST-PO-RI-02-F05-Ed.02.Rev.0
IBAN cont Euro, IBAN cont leiIBAN Euro account, IBAN Lei account 
Declaraţie de garanţie de la notarWarranty statement from a notary public 
Declaraţie privind beneficierea de alte mobilități ErasmusStatement for prior participation to Erasmus mobilitiesUMFST-PO-RI-02-F06-Ed.02.Rev.1
Scrisoare de accept – în originalErasmus Traineeship Acceptance Letter – original documentErasmus Traineeship Acceptance Letter
Acord de practicăLearning Agreement for TraineeshipLearning Agreement for Traineeships
Contract financiarGrant AgreementFormular de la Departamentul de Relaţii Internaţionale-Biroul Erasmus+Form available at International Relations Department-Erasmus+ Office
Ordin de deplasareTravel orderFormular de la Departamentul de Relaţii Internaţionale–Biroul Erasmus+Form available at the International Relations Department-Erasmus+ Office
Carta studentului Erasmus+Erasmus+ Student CharterCarta studentului Erasmus+Erasmus+ Student Charter
Certificat de prezenţăAttendance certificateUMFST-PO-RI-02-F09-Ed.02.Rev.1
Chestionar on line pentru mobilităţi de traineeshipEU survey on line for traineeshipDocument descărcat şi tipărit din platforma Mobility tool, după completare.Document downloaded and printed from Mobility Tools platform after having been filled in.
Asigurare de sănătate de accident și de răspundere civilă față de terțiHealth, Accident, Civil Liability Insurance