Outgoing Teachers

Anunț reluare mobilități Erasmus+

Reguli generale pentru mobilitățile de predare ale cadrelor didactice

● Mobilitățile de predare se realizează la o universitate participantă la programul LLP, cu care UMF Târgu Mureș are încheiat un acord bilateral
● Acordul bilateral cuprinde numărul cadrelor didactice care pot efectua o mobilitate pe durata unui an universitar
● Sunt eligibile cadrele didactice care au un contract de muncă permanent cu UMF Târgu Mureș
● Inainte de plecare, pentru fiecare cadru didactic în parte, se convine asupra unui program de predare,  împreună cu universitatea parteneră. Subiectele conținute în programul de predare trebuie să facă parte din curricula universității gazdă. La încheierea perioadei de predare, institutia gazdă eliberează un certificat care să ateste realizarea programului convenit.