Mobilități non-Erasmus+ studenți

Mobilitățile de studiu efectuate în afara programului Erasmus+ sunt mobilități de studiu de un semestru sau un an universitar care se desfășoară la universități partenere din străinătate în cadrul altor programe decât Erasmus+ (de exemplu burse oferite de Institutul Balassi și Ministerul resurselor umane din Ungaria).

Pentru a efectua o astfel de mobilitate studentul trebuie să obțină aprobarea decanatului facultății la care este înmatriculat. Aprobarea se obține în baza cererii depuse la registratura universității. Cererea trebuie să fie însoțită de Learning Agreement-ul completat, dovada obținerii bursei și acceptul universității gazdă.

Cererile se depun la Departamentul de Relații Internaționale, camera 226, până cel târziu cu o zi înainte de începerea semestrului în care urmează să se efectueze mobilitatea.

Pentru informații suplimentare:
Departamentul de Relații Internaționale, camera 226
Tel: +40-265-215.551, interior 235
E-mail: luminita.singeorzan@umfst.ro