Compartimentul de Evaluare Internă a Programelor de Studii și Curriculă Universitară

UMFST

Scopul principal al CEIPSCU este de a asigura și coordona evaluarea calității programelor de studii și implementarea măsurilor de reformă curriculară.

Principalele obiective ale CEIPSCU sunt:

  • verificarea și validarea fișelor de disciplină, cu identificarea elementelor de suprapunere în tematici
  • monitorizarea modului de desfășurare a activității didactice de predare și examinare, cu respectarea standardelor de calitate și elaborarea metodologiilor aferente acestor procese
  • evaluarea procesului de examinare a studenților

 

Membri CEIPSCU

Director
Prorector Învățământ clinic și postuniversitar
Prof. univ. dr. Mărginean Oana
E-mail: oana.marginean@umfst.ro

Director adjunct
Conf. univ. dr. Varga Andreea
E-mail: andreea.varga@umfst.ro

Birouri Curriculare
Coordonator Birou curricular MF – clinic
Conf. univ. dr. Frigy Attila
E-mail: attila.frigy@umfst.ro

Coordonator Birou curricular MF – preclinic
Conf. univ. dr. Hălmaciu Ioana
E-mail: ioana.halmaciu@umfst.ro

Coordonator Birou curricular ST
Conf. univ. dr. Marian Brîndușa
E-mail: brindusa.marian@umfst.ro

Coordonator Birou curricular Masterat MF
Prof. univ. dr. Bacârea Anca
E-mail: anca.bacarea@umfst.ro

Coordonator Birou curricular Masterat ST
Prof. univ. dr. Dănescu Tatiana-Puiuța
E-mail: tatiana.danescu@umfst.ro

Coordonator Birou de Analiză Statistică
Şef lucr. dr. Ghiga Dana-Valentina
E-mail: dana.ghiga@umfst.ro

Facultatea de Medicină
Membri
Șef lucr. dr. Ianosi Edith Simona
E-mail: edith.ianosi@umfst.ro

Conf. univ. dr. Boilă Nechifor Adela-Corina
E-mail: adela.nechifor-boila@umfst.ro

Șef lucr. dr. Macarie Melania
E-mail: melania.macarie@umfst.ro

Conf. univ. dr. Pop Raluca-Monica
E-mail: raluca.pop@umfst.ro

Facultatea de Farmacie
Coordonator domeniu
Prof. univ. dr. Ciurba Adriana-Daniela
E-mail: adriana.ciurba@umfst.ro

Membri
Conf. univ. dr. Donath-Nagy Gabriela
E-mail: gabriela.donath-nagy@umfst.ro

Facultatea de Medicină Dentară
Coordonator domeniu
Conf. univ. dr. Cerghizan Diana
E-mail: diana.cerghizan@umfst.ro

Membri
Șef lucr. dr. Hănțoiu Liana Georgiana
E-mail: liana.hantoiu@umfst.ro

Şef lucr. dr. Dörner Kinga
E-mail: kinga.dorner@umfst.ro

Contact

Adresă

Str. Gheorghe Marinescu Nr. 38
Târgu Mureș, 540142 România

Secretariat

Guță Ioana

E-mail

ioana.guta@umfst.ro , ceipscu@umfst.ro

Telefon

+40-265-215.551, int. 228

Proceduri

UMFST-PO-CEIPSCU-01 – Modul de întocmire a fișelor de disciplină

UMFST-PO-CEIPSCU-03 – Aplicarea metodei de predare de tip Team Based Learning pe parcursul cursurilor

Model Cerere solicitare sistem Interactive Presenter

Ghid utilizare – Platforma Item Management System (IMS, UCAN)