Competitia 2020

REZULTATE COMPETIȚIE GRANTURI INTERNE – 2020

Rezultatele evaluarii proiectelor depuse in competitia interna de granturi de cercetare stiintifica, editia 2020


Vor fi finanţate toate proiectele care au obținut peste 80 de puncte pentru domeniul Sănătate, respectiv pentru domeniul Științe și Tehnologie.


Directorii de proiecte pot depune contestații în scris până cel târziu vineri, 11 decembrie 2020, ora 14. Fiecare director de proiect va primi pe e-mail rezultatul evaluării proiectului.

Contestațiile se pot transmite prin email, la adresa: prorectorat.stiintific@umfst.ro

Contestațiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură pe care candidatul le consideră neconforme cu precizările din procedura operațională. Contestațiile nu pot avea ca obiect punctajele și comentariile evaluatorilor.


Clasificare granturi colective domeniul sanatate
Clasificare granturi individuale domeniul sanatate
Clasificare granturi individuale domeniul stiinte si tehnologie
 

REZULTATE FINALE ALE PROCESULUI DE EVALUARE A ELIGIBILITĂȚII

Rezultate finale ale procesului de evaluare a eligibilității

PROCESUL DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII

Contestațiile referitoare la neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate se pot transmite de către directorii de granturi prin e-mail, la adresa granturi.interne@umfst.ro , până cel târziu miercuri, 23 septembrie 2020, orele 12:00.

În cazul proiectelor declarate INCOMPLETE, documentele lipsă/neconforme menționate se pot transmite de către directorii de proiecte prin e-mail, la adresa granturi.interne@umfst.ro până cel târziu miercuri, 23 septembrie 2020, orele 12:00.

Orice contestație sau document primite în afara intervalului stabilit nu se va lua în considerare.

Rezultate privind procesul de verificare a eligibilității

COMPETIȚIA 2020 – GRANTURI INTERNE DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș lansează ediția 2020 a competiției de granturi interne de cercetare științifică. Aceasta se va desfășura pe trei domenii de cercetare principale: sănătate (medicină, medicină dentară, farmacie), inginerie/informatică și, respectiv, științe socio-umane, iar clasificarea finală va fi realizată separat pe cele trei domenii. Cererile de finanțare se vor completa conform procedurilor UMFST-PO-CC-01 respectiv UMFST-PO-CC-02 .

Cererile de finanțare completate, precum și anexele, se vor trimite în format pdf pe adresa de email: granturi.interne@umfst.ro

Termenul limită de depunere a acestora este 14 septembrie 2020.