Burse de performanță științifică

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș informează studenții cu privire la depunerea online a dosarelor pentru obținerea burselor de performanță științifică.

Dosarul se întocmește în conformitate cu art. 10 din Regulamentul privind acordarea de burse de performanță științifică studenților din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș prin intermediul Junior Researcher Academy, Cod regulament.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele documente:

  • adeverință emisă de către Decanat care atestă calitatea de student/masterand în anul universitar în curs și faptul că solicitantul nu a repetat niciun an de studiu din motive legate de acumularea unui număr insuficient de credite pentru promovare;
  • curriculum vitae;
  • fișa de autoevaluare completată (Anexa 01);
  • documente justificative care să ateste activitatea punctată în fișa de autoevaluare.

Documentele (semnate și scanate în format PDF) se transmit prin e-mail la adresa jra@umfst.ro până la data de 25 octombrie, ora 14.00. În corespondență, la rubrica subiect se specifică: Dosar bursă – facultatea în care studentul își desfășoară studiile.

Calendar

  • 05 – 25 octombrie 2023:  depunerea documentației
  • 26 – 30 octombrie 2023:  evaluare dosare
  • 31 octombrie 2023:  comunicarea rezultatelor
  • 01 – 02 noiembrie 2023: depunerea contestațiilor
  • 03 noiembrie 2023: analizarea contestațiilor
  • 06 noiembrie 2023:  comunicarea rezultatelor finale