Strategia de cercetare

În spiritul misiunii Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu-Mureș s-a promovat educația (creșterea calității procesului de învățământ, a nivelului de competență și performanță al absolvenților noștri și a serviciilor de instruire) și cercetarea științifică în acord cu cerințele de integrare în societatea cunoașterii, care presupune consolidarea și dezvoltarea Spațiului European al Educației și  Cercetării Științifice prin promovarea excelenței la nivelul tuturor activităților.  

Cercetarea medicală și farmaceutică:

  • are un caracter complex în raport cu dinamica realității
  • formarea,dotarea echipelor interdisciplinare, planificarea obiectivelor prioritare ale cercetării sunt astăzi fenomene condiționate de necesitățile generale ale societății
  • sensul orientării în cercetarea medicală se alege pe baze realiste luând în considerare aspectul fundamental sau aplicativ dictat de realitatea prezentă

Cercetarea științifică a câștigat în dimensiuni și în substanță, în concepție și evaluare începând cu noul plan strategic instituțional 2008-2012, existând perspectiva certă de echilibrare cu celelalte componente de activitate universitară în 2009/2010, când rata de succes a proiectelor științifice aplicate a fost în continuă creștere.

Tradiția  universității noastre în cercetare-inovare a dezvoltat în timp  o cultură a cercetării și preocupări pentru valorificarea rezultatelor cercetării în folosul sănătății semenilor noștrii. Priorități naționale dezvoltate și colaborări prestigioase, unele în extensii universitare internaționale, a căror beneficiari suntem și în prezent, sunt rezultatul și al politicii promovate de conducerea universității.

Principalele direcții și preocupări de cercetare științifică fundamentală și aplicată atât în  asistența medicală și farmaceutică, cât și în laboratoarele de cercetare disponibile acestor activități, respectiv strategia pe termen lung și programele pe termen mediu și scurt privind cercetarea sunt adoptate de Senat (la propunerea comisiilor acestuia, în speță a Consiliului Științific) și Consiliile facultăților, odată cu specificarea practicilor de obținere și de alocare ale resurselor de realizare și a modalităților de și sunt susținute de infrastructura de cercetare existentă.

Interesele de cercetare sunt predominant instituționale, pentru a sublinia/asigura caracterul interdisciplinar al acestor demersuri, respectiv constituirea unor echipe de cercetare capabile să performeze pe plan național și internațional.

Strategia de cercetare