Echipa

Echipa de coordonare

Prorector Cercetare Științifică și Inovare
Prof. univ. dr. Claudia Bănescu

Coordonator JRA
Șef lucr. dr. Chiș Copotoiu Monica

Mentori
Prof. univ. dr. Vari Camil
Prof. univ. dr. Bica Dorin
Conf. univ. dr. Strnad Gabriela
Conf. univ. dr. Genge Bella
Conf. univ. dr. Ciucan Liviu
Conf. univ. dr. Haller Piroska
Șef lucr. dr. Grigorescu Bianca
Șef lucr. dr. Horațiu Moldovan
Șef lucr. dr. Ivanescu Adrian
Drd. Suciu Nicoleta
Asist drd. Butiurca Vlad Olimpiu
Asist drd. Botoncea Marian
Asist drd. Murariu Emma