Informare și Relații Publice

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș promovează o politică a deschiderii față de societate, în spiritul transparenței și al dreptului la informare. În acest sens, universitatea, facultățile și structurile departamentale din componența acesteia asigură accesul liber și neîngrădit al publicului la informațiile de interes public. Universitatea comunică informațiile de interes public, potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 544/2001, informații care pot fi accesate direct  de pe site-ul universității: www.umfst.ro.

Pe site-ul universității, se găsesc informațiile referitoare la structura organizatorică a instituției, prezentarea conducerii, actele normative care reglementează organizarea și funcționarea universității, sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil, programele și strategiile instituției, structura academică, personalul didactic și de cercetare, declarațiile de avere, informații legate de admitere, cercetare, burse și mobilități, facilități pentru studenți etc. Transparența serviciilor oferite de universitate este asigurată prin actualizarea permanentă a informațiilor de pe site-ul oficial al instituției: www.umfst.ro .

Pentru mai multe detalii consultați: Legea nr. 544/2001 și Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001.

Pentru asigurarea accesului la informațiile de interes public, în cadrul UMFST G.E. Palade Târgu Mureș funcționează Compartimentul de Informare și Relații Publice, care are responsabilități în acest sens. Responsabil: Teodora Mîndru.

Pentru a solicita în scris informații de interes public cu privire la activitatea UMFST G.E. Palade Târgu Mureș, vă rugăm să completați o cerere și să o trimiteți la adresa: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, Compartimentul de Informare și Relații Publice, Str. Gh.Marinescu, nr.38, 540139, Târgu Mureș, județul Mureș, sau la adresele de e-mail:  informatiipublice@umfst.ro și comunicare@umfst.ro.

În cazul în care considerați că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, vă puteți adresa cu o reclamație administrativă pe care o veți depune la Registratura Universității.

Formularele tip, așa cum sunt prezentate în Normele metodologice de aplicare a legii nr. 544/2001, sunt disponibile mai jos pentru descărcare:

Documente de interes public:

Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice:

  • Legea nr.1/2011 a Educației Naționale;
  • Decretul-lege nr. 1160 din 8 august 1945 privind trecerea în folosința Ministerului Educației Naționale a Liceului Militar din Târgu Mureș;
  • Ordinul Ministrului Învățământului și Științei nr.4894 din 22.03.1991 privind schimbarea denumirii Institutului de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș în Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș;
  • Carta universității
  •  
  •  
  •  
Contact
Adresă
Târgu Mureș, Strada
Gh. Marinescu, nr. 38,
Cod Poștal: 540142
Persoană de contact
Teodora Mîndru
E-mail
Telefon
Fax
+40-265-210.407
Prgram de funcționare
luni - vineri 7:00 - 15:00