Involved level

Junior Researcher  Academy – lansare înrolări „Involved level” 2023

Junior Research Academy deschide înrolările pentru nivelul „Involved level” – 2023.

Membrii JRA Entry level care doresc să promoveze la nivelul Involved, sunt invitati să depună în perioada 16 octombrie – 03 noiembrie 2023, o scrisoare de intenție la adresa: jra@umfst.ro.

Scrisoarea de intenție va fi redactată în limba engleză, conform modelului din  Anexa 02.

Confirmarea statutului de JRA Involved Level se va transmite aplicanților prin e-mail.