Consiliul de administrație

UMFST

Consiliul de administrație al UMFST G.E. Palade Târgu Mureș

Rector
Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei
E-mail: rectorat@umfst.ro ; leonard.azamfirei@umfst.ro

Președinte Senat
Prof. univ. dr. Horațiu Suciu
E-mail: senat@umfst.ro ; horatiu.suciu@umfst.ro

Prorector
Cercetare, dezvoltare și transfer tehnologic
Prof. univ. dr. Claudia Violeta Bănescu
E-mail: prorectorat.stiintific@umfst.ro ; claudia.banescu@umfst.ro  

Prorector
Relații internaționale, rețele universitare și relații publice
Prof. univ. dr. Mihaela Kardos
E-mail: mihaela.kardos@umfst.ro

Prorector
Asigurarea calității și inovația educațională
Prof. univ. dr. Oana-Cristina Mărginean
E-mail: oana.marginean@umfst.ro

Prorector
Activități studențești și învățământul în limba maghiară
Prof. univ. dr. Nagy Előd Ernő
E-mail:  elod.nagy@umfst.ro

Prorector
Programe de studii
Prof. univ. dr. Anca Negovan
E-mail: anca.negovan@umfst.ro

Prorector
Pregătire în rezidențiat și formare continuă
Prof. univ. dr. Anca-Meda Văsieșiu
E-mail:  anca-meda.vasiesiu@umfst.ro

Prorector
Management economico-financiar, patrimoniu și relația cu piața muncii
Conf. univ. dr. Daniela Ștefănescu
E-mail: daniela.stefanescu@umfst.ro

Prorector
Director CSUD
Prof. univ. dr. Rodica Bălașa
E-mail: scoala.doctorala@umfst.ro ; rodica.balasa@umfst.ro

Decan
Facultatea de Medicină
Prof. univ. dr. Ovidiu Cotoi
E-mail: decanat.medicina@umfst.ro ; ovidiu.cotoi@umfst.ro

Decan
Facultatea de Medicină în Limba Engleză
Conf. univ. dr. Simona Mureșan
E-mail: decanat.medicina.en@umfst.ro ; simona.muresan@umfst.ro

Decan
Facultatea de Medicină Dentară
Prof. univ. dr. Cristina Bica
E-mail: decanat.dentara@umfst.ro ; cristina.bica@umfst.ro

Decan
Facultatea de Farmacie
Prof. univ. dr. Daniela Muntean
E-mail: decanat.farmacie@umfst.ro ; daniela.muntean@umfst.ro

Decan
Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”
Prof. univ. dr. Giordano Altarozzi
E-mail: decanat.stiintelitere@umfst.ro ; giordano.altarozzi@umfst.ro

Decan
Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației
Prof. univ. dr. ing. habil. Liviu Moldovan
E-mail: decanat.inginerie@umfst.ro ; liviu.moldovan@umfst.ro

Decan
Facultatea de Economie și Drept
Conf. univ. dr. Daniel Ștefan
E-mail: decanat.economiedrept@umfst.ro ; daniel.stefan@umfst.ro

Director general administrativ
Jr. Sabin Bota
E-mail: administrativ@umfst.ro ; sabin.bota@umfst.ro

Secretar-șef universitate
Ioana Mătea
E-mail: rectorat@umfst.ro ; ioana.matea@umfst.ro

Secretar-șef adjunct
Irina Bîrsan
E-mail: rectorat@umfst.ro ; irina.birsan@umfst.ro

Pughiuc Paula Dana – reprezentant studenți LSTGM
E-mail: pughiuc.paula-dana.20@stud.umfst.ro

Czink Gergő – reprezentant studenți ASM
E-mail: gergo.czink@umfst.ro