Compartimentul Relația cu Piața Muncii

UMFST

Compartimentul Relația cu Piața Muncii (CRPM) are rolul de a fi un element suport, o interfață care, alături de cadrele didactice și facultățile/departamentele Universității, să contribuie la dezvoltarea unor parteneriate durabile cu organizații, companii sau instituții publice. Scopul principal al parteneriatelor este de a asigura creșterea gradului de angajabilitate a studenţilor și absolvenților UMFST G.E. Palade Târgu Mureș pe piața muncii  și pentru crearea cadrului general pentru colaborări în desfășurarea de activități didactice și pentru dezvoltarea de proiecte comune de cercetare aplicativă sau transfer tehnologic.

Prin urmare, pornind de la ideea că pentru a avea o relație durabilă și consolidată, de tip win-win, între Universitate și organizațiile din mediul economico-social, este necesară conceperea și transmiterea unui mesaj coerent și consistent, care poate fi doar rodul unei munci de echipă și a unui schimb permanent de informații între CRPM și cadrele didactice, dorim să venim în sprijinul acestora prin degrevarea de anumite sarcini logistice și administrative ce țin de:

  • inițierea, încheierea și dezvoltarea parteneriatelor;
  • organizarea de seminarii/workshop-uri pe teme practice din activitatea concretă a companiilor/instituțiilor/organizațiilor, susținute de către reprezentanți ai acestora, precum și alte tipuri de evenimente care să aducă față în față angajatorii și studenții;
  • promovarea în cadrul Universității a ofertelor partenerilor noștri din mediul economico-social pentru derulare stagiilor de practică, de internship și angajare;
  • crearea de baze date cu organizațiile/companiile/instituțiile cu care Universitatea noastră are încheiate acorduri de parteneriat precum și domeniile de colaborare.

Contact

Adresă

Piața Republicii, nr. 38, sala B25 Târgu Mureș, România

Persoane de contact

Vasile-Daniel Ștefan
Marius-Petru Poptămaș

E-mail

Portal online

Telefon

Colectivul departamentului

Coordonator
Conf. univ. dr. Daniela Ștefănescu
E-mail: daniela.stefanescu@umfst.ro

Responsabil relații cu piața muncii
Vasile-Daniel Ștefan
E-mail: vasile.stefan@umfst.ro

Marius-Petru Poptămaș
E-mail: marius.poptamas@umfst.ro

Formulare

Wishlist – Lista companiilor/instituțiilor cu care  dorim inițierea și încheierea de parteneriate (altele decât cele trecute în Fișa de prezentare parteneriat).

Fișă de prezentare ofertă de servicii și/sau lucrări pe care le poate presta/executa UMFST, prin structurile proprii, pentru comunitatea de business și instituții publice.