Direcția Generală Administrativă

Conducerea Direcției Generale Administrative

Director general
Jr. Bota Sabin

Director adjunct
ing. Nistor Mircea

Director adjunct
Cristian Moldovan

Secretariat/Registratură
Tel. +40-265-215.551, int. 112

Serviciul Social Administrativ
Tel. +40-265-215.551, int. 128

Serviciul  Achiziții – Investiții
Tel. +40-265-215.551, int. 243

Bibliotecă
Tel. +40-265-215.551, int. 115

Administrare facultăți
Tel. +40-265-215.551, int. 232

Serviciul Tehnic – Investiții
Tel. +40-265-215.551, int. 250

Compartiment Grădina Botanică
Tel. +40-265-215.551, int. 122 

Compartiment Pază, Întreținere curte
Tel. +40-265-215.551, int. 129, 237

Compartiment Parc Auto
Tel. +40-265-215.551, int. 129, 237

Serviciul tehnic si mentenanta patrimoniu

Departament Media
Tel. +40-265-215.551, int.259

Serviciul Social Administrativ
Tel. +40-265-215.551, int.128

Serviciul Microcantina
Tel. +40-265-215.551, int. 237

Centrul de Pregatire Sportivă
Tel. +40-265-215.551, int. 404

Extensia Bistrița Administrator
str. Toamnei nr. 1 
Tel. +40-265-215.551, int. 441

 

Contact
Adresă
Clădirea Administrației
Strada Gh. Marinescu, nr. 38, Târgu Mureș, 540142
România
Director general
Telefon
+40-265-215.551, int. 148
Director adjunct
Telefon
+40-265-215.551, int. 299
+40-265-208.948
Secretariat
Telefon
+40-265-211.944, int. 248, 278
E-mail