Consultarea comunității academice

UMFST

Carta UMFST G.E. Palade Tg.Mureș

Carta UMFST G.E. Palade Tg.Mureș – consultare

Observațiile și sugestiile dumneavoastră se pot trimite la adresa:

consultarepublica@umfst.ro, până la data de 20 septembrie 2023.

CARTA UMFST

Carta UMFST consultare

Observațiile și sugestiile dumneavoastră se pot trimite la adresa: consultare@umftgm.ro, până la data de 22 oct. 2018.

FUZIUNE UMF – UPM PRIN ABSORBTIE

Proiect de Hotărâre a Senatului Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș nr. 3/18.04.2018

Proces Verbal al Comisiei Mixte UMF-UPM

Anexă la Hotărârea Senatului Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș nr. 3/18.04.2018

Analiza SWOT a procesului de fuziune Universitatea de Medicină şi Farmacie – Universitatea „Petru Maior”

Raport tehnic selectiv pentru comisia de negociere UMF-UPM – martie 2018

GRILE DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII CADRELOR DIDACTICE

Metodologie proprie privind evaluarea anuală a cadrelor didactice

Fişa de evaluare anuală a performanţelor profesionale individuale pentru funcţia didactică de profesor universitar

Fişa de evaluare anuală a performanţelor profesionale individuale pentru funcţia didactică de conferențiar universitar

Fişa de evaluare anuală a performanţelor profesionale individuale pentru funcţia didactică de şef de lucrări

Fişa de evaluare anuală a performanţelor profesionale individuale pentru funcţia didactică de asistent universitar

Chestionar de evaluare a cadrelor didactice de către studenți

Fişă de evaluare anuală de către şeful ierarhic

Fişă de evaluare colegială

Observațiile și sugestiile dumneavoastră se pot trimite la adresa: consultare@umftgm.ro

Metodologie electorală pentru alegerea membrilor Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat C.S.U.D. și a membrilor Consiliului Școlii Doctorale C.S.D.

PROIECT PROPUS DE REPREZENTANȚII LINIEI MAGHIARE