Comisii de etică

UMFST

COMISIA DE ETICĂ UNIVERSITARĂ

Comisia de etică a UMFST G.E. Palade Târgu Mureș funcţionează în baza prevederilor Legii Invățământului Superior nr. 199/ 2023, ale Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare și ale Cartei Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș.

Președinte

Prof. univ. dr. Camil Vari

Membri

Prof. univ. dr. Silviu Morariu
Conf. univ. dr. Carmen – Corina Radu
Conf. univ. dr. Lacrima Rodica Boilă
Șef lucr. dr. Derzsi Zoltán
Lect. univ. dr. Mona Cristescu
Lect. univ. dr. Emil Marius Pașcan
Asist.univ. dr. Maria Oana Săsăran
Studenta Pughiuc Paula Dana
Student Czink Gergo
Student Damatar Michele – Gabriel

Subcomisia dedicată Eticii Cercetării Științifice

Subcomisia dedicată Eticii Cercetării Științifice urmăreşte implementarea politicilor de etică în cercetare, în conformitate cu reglementările eticii cercetării ştiinţifice, care trebuie să acopere următoarele aspecte: publicarea şi autoratul, respectarea demnităţii participanţilor la cercetare, gestionarea datelor de cercetare, colaborarea, conflictele de interese, frauda, asigurarea unor medii eficiente de cercetare, respectiv prevenirea prejudiciului în cercetare şi inovare.

Președinte

Conf. univ. dr. Orbán-Kis Károly

Membri
Prof. univ. dr. Sorin Claudiu Popșor
Prof. univ. dr. Anca-Elena Negovan
Conf. univ. dr. Adina Stoian
Conf. univ. dr. Kolcsár Melinda
Conf. univ. dr. Carmen Munteanu
Conf. univ. dr. Raluca Pop         
Șef lucr. dr. Eliza Rusu
Șef lucr. dr. Florin Tripon  

2024  2023  2022  2021  2020  2019   2018   2017