Oficiul pentru Admitere

UMFST

Obiectivele principale ale Oficiului pentru Admitere din cadrul UMFST G.E. Palade Târgu Mureș sunt:

  • Să promoveze oferta educațională inclusă în procesul de preadmitere și admitere în mediul preuniversitar pe domenii de interes, pentru programele de studii universitare de licență în colaborare cu decanatele facultăților și departamentul de Promovare și Relații Publice al UMFST G.E. Palade Târgu Mureș;
  • Să promoveze oferta educațională inclusă în procesul de preadmitere și admitere pe domenii de interes, pentru programele de studii universitare de masterat în colaborare cu decanatele facultăților și departamentul de Promovare și Relații Publice ale UMFST G.E. Palade Târgu Mureș;
  • Să asigure o bună desfășurare a procesului de preadmitere și admitere pentru ciclul de studii de licență și de masterat, în colaborare cu decanatele facultăților, prorectoratul responsabil cu dezvoltarea academică și învățământul preclinic și IOSUM;
  • Să promoveze învățământul medical militar;
  • Să administreze platforma dedicată admiterii,  adminfo.umfst.ro ;
  • Să evalueze rezultatele obținute la finalul admiterii;
  • Să facă propuneri de evenimente care să crească adresabilitatea candidaților spre UMFST G.E. Palade Târgu Mureș.
Contact
Adresă
Târgu Mureș, Strada
Gh. Marinescu, nr. 38,
Casa Universitarilor
Cod Poștal: 540142
Persoană de contact
Raluca Togan
Telefon
E-mail
Informații admitere

Director
Prof. univ. dr. Anca Bacârea

Director adjunct – LR
Conf. univ. dr. Arina Modrea

Director adjunct – LM
Conf. univ. dr. Horváth Emőke 

Secretar
Raluca Togan