Granturi interne de cercetare științifică

Rezultate competiție granturi interne 2023

Rezultatele evaluării proiectelor depuse în competiția internă de granturi de cercetare științifică, ediția 2023

Conform Hotărârii Consiliului de administrație nr. 43/08.12.2023, se aprobă finanțarea granturilor interne de cercetare, depuse în competiția 2023, cu încadrare în bugetul alocat, astfel:

  • 3 granturi colective, cele cu punctaj peste 90 puncte;
  • 11 granturi individuale – domeniul Sănătate, cele cu punctaj peste 90 puncte;
  • 1 grant individual – domeniul Științe și Tehnologie, cel cu punctaj peste 80 puncte.

Fiecare director de proiect va primi pe e-mail rezultatul evaluării proiectului.

Directorii de proiecte pot depune contestații în scris, la registratura universității, până cel târziu miercuri, 20 decembrie 2023, ora 14.

Contestațiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură pe care candidatul le consideră neconforme cu precizările din procedura operațională.

Contestațiile nu pot avea ca obiect punctajele și comentariile evaluatorilor.

Procesul de verificare a eligibilității

Rezultate privind procesul de verificare a eligibilității

Competiția 2023 – Granturi interne de cercetare științifică

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș lansează ediția 2023 a competiției de granturi interne de cercetare științifică. Aceasta se va desfășura pe trei domenii de cercetare principale: sănătate (medicină, medicină dentară, farmacie), inginerie/informatică și, respectiv, științe socio-umane, iar clasificarea finală va fi realizată separat pe cele trei domenii. Cererile de finanțare se vor completa conform procedurilor UMFST-PO-CC-01 , ediția 03, respectiv UMFST-PO-CC-02 , ediția 03.

Cererile de finanțare completate, precum și anexele, se vor trimite în format pdf pe adresa de email: granturi.interne@umfst.ro

Termenul limită de depunere a acestora este 11 septembrie 2023.