Competitia 2019

REZULTATE COMPETIȚIE GRANTURI INTERNE – 2019

Rezultatele evaluarii proiectelor depuse in competitia interna de granturi de cercetare stiintifica, editia 2019

Vor fi finanţate toate proiectele care au obținut peste 85 de puncte pentru domeniul Sănătate, respectiv peste 80 de puncte pentru domeniul Științe și Tehnologie.

Directorii de proiecte pot depune contestații în scris până cel târziu marți, 07 ianuarie 2020, ora 14. Fiecare director de proiect va primi pe e-mail rezultatul evaluării proiectului.

Contestațiile se pot transmite prin email, la adresa prorectorat.stiintific@umfst.ro, sau direct, la secretariatul Prorectoratului științific al UMFST „G.E. Palade” din Târgu Mureș.

Contestațiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură pe care candidatul le consideră neconforme cu precizările din procedura operațională. Contestațiile nu pot avea ca obiect punctajele și comentariile evaluatorilor.

Clasificare granturi colective domeniul sanatate

Clasificare granturi individuale domeniul sanatate

Clasificare granturi individuale domeniul stiinte si tehnologie

REZULTATE FINALE ALE PROCESULUI DE EVALUARE A ELIGIBILITĂȚII

Rezultate finale ale procesului de evaluare a eligibilității

PROCESUL DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII

Contestațiile referitoare la neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate se pot transmite de către directorii de proiecte prin e-mail, la adresa granturi.interne@umfst.ro, până cel târziu vineri, 04 octombrie 2019, orele 12:00.

În cazul proiectelor declarate NEELIGIBILE, documentele lipsă/neconforme menționate se pot transmite de către directorii de proiecte prin e-mail, la adresa granturi.interne@umfst.ro până cel târziu vineri, 04 octombrie 2019, orele 12:00.

Orice contestație sau document primite în afara intervalului stabilit nu se va lua în considerare.

Rezultate privind procesul de verificare a eligibilității

COMPETIȚIA 2019 – GRANTURI INTERNE DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

UMFST Târgu Mureș lansează ediția 2019 a competiției de granturi interne de cercetare științifică. Aceasta se va desfășura pe trei domenii de cercetare principale: sănătate (medicină, medicină dentară, farmacie), inginerie/informatică și, respectiv, științe socio-umane, iar clasificarea finală va fi realizată separat pe cele trei domenii. Cererile de finantare se vor completa conform procedurilor UMFTGM-PO-CC-01 respectiv UMFTGM-PO-CC-02.

Cererile de finanțare completate, precum și anexele, se vor trimite în format pdf pe adresa de email: granturi.interne@umfst.ro

Termenul limită de depunere a acestora este 9 septembrie 2019.