Rector

Leonard Azamfirei | 22 martie 2023

Dragi colegi studenți
și cadre didactice,

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș (UMFST) este o universitate de prestigiu în sistemul românesc de învățământ superior, cu un ritm de dezvoltare dinamic, cu mecanisme manageriale funcționale, eficiente și optime, flexibile și cu o puternică stabilitate administrativă.

Localizată în mijlocul Transilvaniei și având o tradiție de aproape 80 de ani de învățământ medico-farmaceutic, Universitatea s-a redimensionat în plan academic în urma fuziunii, în anul 2018, cu Universitatea „Petru Maior”, o altă instituție universitară de prestigiu a urbei mureșene. În urma fuziunii, universitatea rezultată a căpătat o nouă configurație, derulând în prezent, în cadrul celor șapte facultăți ale sale, programe de studii la nivel de licență, de masterat, precum și studii doctorale și postuniversitare cu predare în limbile română, maghiară și engleză.

Universitatea dispune de o bază de învățământ completă, formată din spații didactice, laboratoare, bibliotecă, săli de lectură, numeroase facilități pentru studenți, bază materială ce oferă imaginea unei universități moderne, cu o activitate complexă.

Astăzi știm cine suntem, ca universitate, avem o altă dimensiune și o nouă calitate, de universitate comprehensivă. În paralel, avem avantajul de a fi singura universitate de medicină și farmacie din România care are în structura sa tot ceea ce înseamnă sau poate însemna în viitor medicina modernă. Astfel, suntem o universitate unică, iar acest avantaj este sursa noastră de progres.

România are numeroase universități publice și private, fiecare dintre ele aducând valoare științifică și educațională. Între toate acestea, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș este diferită și unică, motiv pentru care mottoul de dezvoltare instituțională pe care și l-a asumat și care o reprezintă cel mai bine este:
E Pluribus Unum – Dintre multe, Una.


Rector

Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei

Declarație de misiune

Misiunea asumată de Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade’’ din Târgu Mureș este cea de educație și cercetare avansată. Această misiune presupune generarea și transferul de cunoaștere către societate prin:

  • formarea de competențe profesionale/transversale și perfecționarea resurselor umane înalt calificate pentru o societate modernă, capabile să satisfacă, prin inserție profesională, nevoile de competență ale mediului socio-economic;
  • îmbogățirea și difuzarea valorilor științifice, culturale, sociale și etice;
  • contribuția la progresul științelor fundamentale și aplicative prin cercetarea științifică pentru adevăr, materializată prin lucrări de cercetare fundamentală, aplicativă și dedicată;
  • promovarea spiritului și a gândirii critice în rândul specialiștilor și al populației;
  • promovarea și dezvoltarea valorilor naționale și internaționale în domeniile științific, cultural și educațional, prin cooperare academică;
  • transferul de cunoștințe și bune practici către societate și în slujba societății prin servicii de consultanță și consiliere care să susțină dezvoltarea regională în spiritul generoaselor principii ale conceptului de dezvoltare durabilă;
  • asigurarea unui climat adecvat pentru dezvoltarea personală a membrilor comunității universitare;
  • consolidarea spiritului de comunitate universitară;
  • dezvoltarea conștiinței, a comportamentului de creștere a libertăților umane și a principiilor democrației.

Plan strategic

Plan operațional

Raportul Rectorului