Noutăți

Apel 2023

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş recompensează excelenţa în cercetarea ştiinţifică după cum urmează:

Pentru domeniul Sănătate

1. Premiul destinat cadrului didactic titular din universitate care a obținut în anul calendaristic 2023:

 • factorul de impact cumulat cel mai mare;
 • doar din poziția de prim autor (NU şi coautor, autor corespondent, ultim autor);
 • cu afiliere instituțională UMFST;
 • prin publicarea in extenso în reviste de prestigiu a unor articole ştiinţifice și care nu a mai câștigat acest premiu în ultimii 2 ani.

 

2. Premiul destinat unui cadru didactic din universitate cu vârsta de până în 35 de ani (la data depunerii dosarului de candidatură) care a obținut în anul calendaristic 2023:

 • factorul de impact cumulat cel mai ridicat;
 • doar din poziția de prim autor (NU şi coautor, autor corespondent, ultim autor);
 • cu afiliere instituțională UMFST;
 • prin publicarea in extenso în reviste de prestigiu a unor articole ştiinţifice și care nu a mai câștigat acest premiu în ultimii 2 ani.

 

Pentru domeniile Științe și Tehnologie

Premiul destinat unui cadru didactic titular din universitate care a obținut cel mai mare punctaj în anul 2023, conform următoarelor criterii:

 • Lucrări publicate în reviste clasificate ISI în zona roșie – 12 puncte (articolul este indexat pe platforma WOS în anul 2023);
 • Lucrări publicate în reviste clasificate ISI în zona galbenă – 8 puncte (articolul este indexat pe platforma WOS în anul 2023);
 • Lucrări publicate în reviste clasificate ISI în zona albă – 4 puncte (articolul este indexat pe platforma WOS în anul 2023);
 • Brevete de invenție – 12 puncte/brevet.

 

Cadrul didactic nu a mai câștigat acest premiu în ultimii 2 ani.

Rezultatele publicate în comun se împart în mod egal la numărul de autori.

Premiile constau în finanțarea de către universitate în anul 2024 a participării la un congres științific internațional (taxa de participare, transport, cazare) și/sau finanțarea taxei de publicare a unui articol indexat Web of Science în cuantum de max. 1000 Euro.

Dosarele de candidatură se depun la Registratura universității (împreună cu documentele justificative) până la data de 15 noiembrie 2023 (inclusiv).