Documente oficiale

UMFST

DOCUMENTE OFICIALE UMF

Carta Universității de Medicină, Farmacie, Ştiinţe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş

The Charter of the “George Emil Palade” University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Târgu-Mureș

Codul de etică și deontologie profesională a Universității de Medicină, Farmacie, Ştiinţe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş

Organigrama Universității de Medicină, Farmacie, Ştiinţe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş

PLANURI OPERAȚIONALE ȘI STRATEGICE

PLANUL STRATEGIC MULTIANUAL DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș pentru perioada 2024-2029

Planul strategic de dezvoltare instituțională al Universității de Medicină, Farmacie, Ştiinţe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş pentru perioada 2020-2024

Planul operațional al Universității de Medicină, Farmacie, Ştiinţe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş pe anul 2023

Planul operațional al Universității de Medicină, Farmacie, Ştiinţe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş pe anul 2022

Planul operațional al Universității de Medicină, Farmacie, Ştiinţe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş pe anul 2021

Planul operațional al Universității de Medicină, Farmacie, Ştiinţe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş pe anul 2020

Planul strategic de dezvoltare instituțională al Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș pentru perioada 2016-2020

Planul operațional al Universității de Medicină, Farmacie, Ştiinţe și Tehnologie din Târgu Mureş pe anul 2019

Planul operațional al Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș pe anul 2018

Planul operațional al Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș pe anul 2017

Planul operațional al Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș pe anul 2016

Strategia Procesului de reformă curriculară a Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș

RAPOARTE

Raportul Rectorului Universității de Medicină, Farmacie, Ştiinţe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş privind starea Universității – 2023

Raportul Rectorului Universității de Medicină, Farmacie, Ştiinţe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş privind starea Universității – 2022

Raportul Rectorului Universității de Medicină, Farmacie, Ştiinţe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş privind starea Universității – 2021

Raportul Rectorului Universității de Medicină, Farmacie, Ştiinţe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş privind starea Universității – 2020

Raportul Rectorului Universității de Medicină, Farmacie, Ştiinţe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş privind starea Universității – 2019

Raportul Rectorului Universității de Medicină, Farmacie, Ştiinţe și Tehnologie din Târgu Mureş privind starea Universității – 2018

Raportul Rectorului Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș privind starea Universității – 2017

Raportul Rectorului Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș privind starea Universității – 2016

ALTE DOCUMENTE

Structura anului universitar 2024-2025

Structura anului universitar 2023-2024

Structura anului universitar 2022-2023

Structura anului universitar 2021-2022

Structura anului universitar 2020-2021

Taxe de școlarizare – Taxe percepute de UMFST G.E. Palade Tg.Mureș în anul universitar 2024-2025

Taxe de școlarizare – Taxe percepute de UMFST G.E. Palade Tg.Mureș în anul universitar 2023-2024

Taxe de școlarizare – Taxe percepute de UMFST G.E. Palade Tg.Mureș în anul universitar 2022-2023

Taxe de școlarizare – Taxe percepute de UMFST G.E. Palade Tg.Mureș în anul universitar 2021-2022

Taxă de eliberare la cerere a suplimentului la diplomă (Hot. nr.12 Senat 29-30.03.2021)

Taxe de școlarizare – Taxe percepute de UMFST G.E. Palade Tg.Mureș în anul universitar 2020-2021

PLANUL INSTITUŢIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ – POSDRU/174/1.3/S/149155

Centralizator privind achizițiile publice 2016 – în baza Memorandumului privind creșterea transpareței și standardizarea afișării informațiilor de interes public

Planul pentru egalitatea de gen 2022/2025

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023  

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016

Bilanț 31.12.2021

Contul de execuție bugetară încasări-venituri 31.12.2021

Contul de execuție bugetară plăți-cheltuieli 31.12.2021

Contul de rezultat patrimonial 31.12.2021

Situația cheltuielilor pe articole 2019-2023

Situația cheltuielilor pe surse de finanțare 2019-2023

Situatia cheltuielilor 2016 – 2021

Situația veniturilor 2019-2023

Situatia veniturilor 2016 – 2021