Junior Researcher Academy

Înrolări Junior Researcher Academy

Vă informăm că s-a lansat Junior Researcher Academy – JRA

Obiectivul JRA este susținerea excelenței în cercetare/inovare a studenților UMFST G.E. Palade Târgu Mureș din ciclul de licență și masterat.

Vă invităm să consultați Regulamentele și metodologiile aferente desfășurării activității în cadrul JRA la adresele web de mai jos:

  • Regulamentul de organizare și funcționare a Junior Researcher Academy – UMFST-REG-104
  • Metodologie privind accesul și promovarea în cadrul Junior Researcher Academy – UMFST-REG-105
  • Metodologie de finanțare a granturilor de inițiere în cercetarea științifică în cadrul Junior Researcher Academy – UMFST-REG-106
  • Metodologie de finanțare a granturilor de cercetare științifică în cadrul Junior Researcher Academy – UMFST-REG-107
  • Metodologie de finanțare a diseminării rezultatelor obținute de tinerii cercetători în cadrul Junior Researcher Academy – UMFST-REG-108