Dedicated level

Junior Research Academy – lansare promovări la nivelul „Dedicated” 2024

Membrii JRA Involved level care îndeplinesc condițiile pentru promovarea la nivelul “Dedicated” prevăzute de Metodologia privind accesul și promovarea în cadrul Junior Researcher Academy , UMFST-REG-105, Ediţia 03:

  • au implementat cu succes un „Grant de Inițiere” în cercetare acordat în cadrul competițiilor interne ale JRA – Involved level;
  • au participat la cel puțin o conferință științifică, ca prim autor, cu prezentare, poster, rezumat și au publicat cel puțin un articol in extenso, ca prim autor, într-o revistă a UMFST G.E. Palade Tg. Mureș, indexată în baze de date internaționale (BDI) sau într-o revistă externă indexată în Web of Science. Documentarea și scrierea articolului se va realiza după metodologia specifică pentru unul din următoarele tipuri de articole: articole de tip cercetare originală, articole tip review, inclusiv systematic review, state-of-the-art review, umbrella review, meta-analisys.

sunt invitați să depună în perioada: 12–25 aprilie 2024, la adresa: jra@umfst.ro următoarele documente (semnate și scanate):

  • o scrisoare de intenție redactată în limba engleză, conform modelului din Anexa 02;
  • o scrisoare de recomandare de la tutorele din cadrul laboratorului/centrului de cercetare în care urmează să își desfășoare activitatea candidatul.

Confirmarea statutului de JRA Dedicated Level se va transmite aplicanților prin e-mail.

Junior Research Academy – lansare înrolări „Dedicated level” 2023

Junior Research Academy deschide înrolările pentru „Dedicated level” – 2023.

Membrii JRA Involved level care îndeplinesc condițiile prevăzute de Metodologia privind accesul și promovarea în cadrul Junior Researcher Academy:

  • au implementat cu succes un „Grant de Inițiere” în cercetare acordat în cadrul competițiilor interne ale JRA – Involved level;
  • au participat la cel puțin o conferință științifică, ca prim autor, cu prezentare sau poster și au publicat cel puțin un articol in extenso, ca prim autor, într-o revistă a UMFST G.E. Palade Târgu Mureș, într-o revistă externă indexată în baze de date internaționale (BDI), într-o revistă externă indexată în Web of Science sau într-un volum al unei manifestări științifice sunt invitati să depună în perioada 16 – 29 mai 2023, la adresa: jra@umfst.ro următoarele documente (semnate și scanate):
  • o scrisoare de intenție redactată în limba engleză, conform modelului din Anexa 02;
  • o scrisoare de recomandare de la tutorele din cadrul laboratorului/centrului de cercetare în care urmează să își desfășoare activitatea candidatul.

Confirmarea statutului de JRA Dedicated Level se va transmite aplicanților prin e-mail.