UMFST-UMCH Research Day for Medical Students, 15 Martie 2024

Data:
March 15, 2024
Ora:
Locația:
UMCH

Cea de-a 3-a ediție a evenimentul științific UMFST-UMCH Research Day for Medical Students va avea loc între 15 Martie 2024.

Rezumatele prezentate în acest an în cadrul sesiunii științifice vor fi publicate într-un supliment al revistei Acta Marisiensis seria Medica ( https://actamedicamarisiensis.ro ) dedicat acestui eveniment. Doar rezumatele care vor prezentate în cadrul evenimentului vor fi publicate! Pentru studenții de la programele de studii din Târgu Mureș, prezentările vor fi organizate în sistem on line.

Rezumatele vor fi încărcate pe platforma deschisă în perioada 15 Februarie – 8 Martie, 2024, accesând următorul link https://umfst-umch2024.umfst.ro/.

La redactarea rezumatului se va ține seama de următoarele:

1. Se va alege o temă în acord cu coordonatorul științific al lucrării. Coordonator științific al lucrării poate fi un cadru didactic al UMFST sau din spitalele partenere UMFST.

2. Se va alege un titlu reprezentativ pentru tema propusă și un număr maxim de 4 cuvinte cheie.

3. Rezumatul va conține 300 – 500 de cuvinte, se va scrie la persoana a 3-a, în limba engleză și va cuprinde:

  • Background/Introduction: descrie stadiul actual al cunoașterii, trebuie să reliefeze problema care necesită un răspuns.
  • Objective: descrie ipoteza de cercetare, problema pe care încercați să o rezolvați.
  • Materials and methods: principalele metode utilizate. Cum ați testat ipoteza sau cum ați încercat să rezolvați problema, cum ați selectat datele relevante din literatură?
  • Results: prezentarea rezultatelor relevante (fără tabele și grafice). Care este rezultatul studiului? Cât de apropriate au fost rezultatele de așteptări?
  • Conclusions: a fost acceptată sau respinsă ipoteza de la care s-a pornit? Rezultatele au contribuit la rezolvarea problemei identificate? Se includ aspecte legate de relevanța temei.

4. Se acceptă și rezumate de tip study design. Aceste rezumate vor urma structura generală descrisă mai sus.

5. După verificarea antiplagiat, rezumatele vor fi revizuite de Comisia Științifică a evenimentului.

Întrebările referitoare la eveniment pot fi trimise pe adresa umfst-umch.days@umfst.ro.