Zilele UMFST – 7 decembrie 2022

Data:
December 7, 2022
Ora:
10:00
Locația:
Campusul UMFST

Înscrisă în seria evenimentelor cu o însemnătate deosebită pentru comunitatea academică, „Conferința Internațională a Doctoranzilor și Tinerilor Doctori” va deschide seria evenimentelor organizate în cea de-a treia zi a Zilelor UMFST.

Deschiderea festivă a Conferinței Internaționale a Doctoranzilor și Tinerilor Doctori va avea loc în Aula Facultății de Farmacie (str. Gh. Marinescu, nr. 38), ora 9:00, urmată de o serie amplă de sesiuni plenare și comunicări științifice pe teme de actualitate din domeniile medicină, medicină dentară, farmacie, filologie, istorie, inginerie și management, informatică.

Programul secțiunilor organizate în cadrul Conferinței Internaționale a Doctoranzilor și Tinerilor Doctori este disponibil aici: https://phd.umfst.ro/.

Section 1 – MORPHOLOGICAL SCIENCES, Sala nr. 11, Clădirea Centrală UMFST G.E. Palade Tg. Mureș;

Section 2 – NEUROSCIENCES, Sala de demonstrații, Clinica de Neurologie I, SCJU Tg. Mureș;

Section 3 – SURGICAL SCIENCES, Sala de demonstrații, Clinica Chirurgie I, SCJU Tg. Mureș;

Section 4 – A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO COVID-19 AND ANOTHER INFECTIONS, Sala 16, Clădirea Centrală UMFST G.E. Palade Tg. Mureș;

Section 5 – CARDIOLOGY AND VASCULAR PATHOLOGY, Sala 330, Clădirea Centrală UMFST G. E. Palade Tg. Mureș;

Section 6 – DENTISTRY, Sala E24, Centrul Integrat de Medicină Dentară;

Section 7 – PHARMACY, Sala de Consiliu a Facultății de Farmacie, Centrul Integrat de Învățământ Farmaceutic

SECTION 1. PHILOLOGY I, Sala R39 (str. Nicolae Iorga, nr. 1)

SECTION 2. PHILOLOGY II, Sala R34 (str. Nicolae Iorga, nr. 1)

SECTION 3. HISTORY, Sala R30 (str. Nicolae Iorga, nr. 1)

SECTION 4. ENGINEERING AND MANAGEMENT, Sala A309 (str. Nicolae Iorga, nr. 1)

SECTION 5. INFORMATICS, Sala L33 (str. Nicolae Iorga, nr. 1)

Această manifestare ştiinţifică reprezintă pentru participanţi o excelentă oportunitate de colaborare, networking, lărgirea orizontului ştiinţific şi nu în ultimul rând, pentru doctoranzi, ocazia de a-şi dezvolta abilităţile de comunicare.

Departamentul SL2 din cadrul Facultății de Științe și Litere „Petru Maior” organizează cu începere de la ora 10:00 în Sala R33 (str. Nicolae Iorga, nr. 1) concursul studențesc „Atelier jurnalistic de elaborare a unor produse de relații publice”, o provocare adresată studenților de a-și demonstra abilitățile într-un cadru competitiv prin susținerea și prezentarea unor materiale jurnalistice concepute de ei. Câștigătorii vor fi desemnați în urma jurizării membrilor comisiei.

În varietatea amplelor manifestări organizate în această săptămână, un loc aparte îl ocupă „Vernisajul expoziției de arhitectură”, o oportunitate pentru studenții programului de studii Arhitectură în limba engleză (în sistem comasat licență și master) din cadrul Facultății de Inginerie și Tehnologia Informației, de a-și expune lucrările din portofoliul propriu. Inaugurarea expoziției va avea loc la ora 10:00  în holul principal al Facultății de Farmacie (str. Gh. Marinescu, nr 38).

Din tabloul evenimentelor nu lipsesc nici activitățile sportive. Catedra de Educație Fizică și Sportivă din cadrul Facultății de Științe și Litere „Petru Maior” organizează competiții sportive studențești și competiții dedicate personalului didactic și didactic auxiliar, în Sala de Sport „Dr. Anton Pongrácz” (str. Gh. Marinescu, nr. 38) după următorul program:

10:00 – 14:00, Competiție sportivă – tenis de masă

10:00 – 16:00, Competiție sportivă – volei

12:00 – 14:00, Competiție sportivă – tenis de masă (didactic și didactic auxiliar)

Cea de-a treia ediție a Conferinței Internaționale „Pulmonary Hypertension Teaching course”, desfășurată pe parcursul a două zile, își va deschide lucrările începând cu ora 10:00, în Amfiteatrul 343, clădirea C3 – clădirea Rectoratului (str. Gh. Marinescu, nr. 38). Manifestarea științifică având ca temă hipertensiunea pulmonară este organizată în sistem hibrid.

Expoziția Vita stuDentis, expoziția care nu vorbește despre dinți, ci îi prezintă ca vedete într-o colecție de pictură, grafică, sculptură, fotografie, organizată în cadrul Facultății de Medicină Dentară, în perioada 6 – 10 decembrie, vă invită să apreciați  talentul expozanților, studenții facultății, în intervalul orar 10:00 – 19:00. Lucrările „dentartistice” pot fi admirate în cadrul Centrului Integrat de Medicină Dentară (CIMD) în holul principal al facultății și la etajul 1. Festivitatea de premiere va avea loc în Aula Centrului Integrat de Medicină Dentară în data de 10 decembrie, ora 14:00.

Centrul de Cercetări pentru Plante Medicinale și Aromatice – CCPMA, structură din cadrul Unității de Cercetare Științifică și Dezvoltare Tehnologică a UMFST G.E. Palade din Tg. Mureș vă invită la evenimentul inaugural cu începere de la ora 11:00 (str. Gh. Marinescu nr. 38).

Centrul va funcționa într-o clădire nouă, ce are o suprafață de peste 220 de metri pătrați și conține peste 60 de echipamente de cercetare. Clădirea CCPMA încorporează spații pentru cercetare (laborator pentru extracții, laborator pentru analize biologice, cameră pentru pregătire și păstrare probe, cameră climatică pentru micropropagarea plantelor), spații pentru analiza și elaborarea materialelor științifice, spații tehnice și auxiliare.

Atelierele de traduceri dedicate studenților filologi se regăsesc și în programul zilei de 7 decembrie. Workshop-ul cu tema „Idiomania – „tradaptarea” idiomurilor din română –  engleză – germană” este un atelier de traducere și adaptare (de unde termenul „tradaptare”) în cadrul căruia studenții filologi de la programele de studii de licență și masterat vor căuta să ofere echivalări ale unora dintre cele mai controversate idiomuri, într-o abordare tripartită (română, engleză, germană). Exercițiul urmărește conștientizarea diferențelor și asemănărilor între limbi, precum și necesitatea aprofundării cât mai serioase a particularităților limbilor străine. Evenimentul va avea loc între orele 11:00 -13:00, în sala R39 (str. Nicolae Iorga, nr. 1).

Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației organizează în parteneriat cu compania Bosch Blaj workshop-ul cu tema „Eficientizarea implementării conceptului de standardizare, utilizând componente imprimate 3D” eveniment dedicat studenților, viitori ingineri, dar și cadrelor didactice, având ca obiectiv prezentarea unor elemente de standardizare a sistemelor de producție realizate, folosind tehnologia de imprimare 3D. Workshop-ul va avea loc în Sala A208  (str. N. Iorga, nr. 1) cu începere de la ora 12:00.

Un nou workshop științific completează seria de evenimente organizate în cadrul Facultății de Inginerie și Tehnologia Informației: „Workshop Rapid Prototyping, digital manufacturing in engineering” dedicat studenților de la Inginerie Medicală, anul 3. După o scurtă prezentare a pașilor necesari pentru imprimarea unor modele 3D pe imprimantele 3D, tehnologie FDM, se va  trece la parcurgerea etapelor necesare și lansarea în fabricație a unor repere proiectate de ei. Evenimentul va avea loc în Sala Sala L15 (str. N. Iorga, nr. 1) cu începere de la ora 16:00.

Departamentul ED2, din cadrul Facultății de Economie și Drept organizează workshop-ul științific cu tema „Procedura succesorală notarială. Elemente practice privind întocmirea certificatului de moștenitor”. Dedicat studenților din cadrul Departamentului Drept si Administrație Publică, workshop-ul are ca obiectiv corelarea noțiunilor teoretice cu aplicațiile practice privind activitatea și practica notarială în procedura succesorală – întocmirea certificatului de moștenitor. Evenimentul se va desfășura în Sala C36 (str. Livezeni, nr. 69) cu începere de la ora 13:00.

Facultatea de Medicină, în parteneriat cu Fundația Română de Anestezie și Terapie Intensivă organizează, în perioada 7 – 9 decembrie, Cursul Comitetului pentru Educație Europeană în Anestezie, cu tema „Actualități în Anestezie și Terapie Intensivă – Mama și copilul. Reacții adverse”. Sesiunile de comunicări științifice și workshop-urile se vor desfășura în Aula Facultății de Farmacie (str. Gh. Marinescu, nr. 38), iar deschiderea evenimentului va avea loc în 7 decembrie, ora 13:00.

 Membrii comunității academice sunt invitați să participe la evenimentul de inaugurare a Sălii Festive, clădirea C3 (str. Gh. Marinescu, nr. 38), ora 13:30.

Înscrisă în tradiția Zilelor UMFST, lecția memorială pentru profesor doctor George Simu va fi susținută de Dr. Dorin Comaniciu, Senior Vice President for Artificial Intelligence and Digital Innovation, Siemens Healthineers, cu tema „Inteligența artificială în medicină: de la diagnosticare la terapia de precizie”. Evenimentul se va desfășura în Sala Festivă, clădirea C3 (str. Gh. Marinescu, nr. 38), cu începere de la ora 14:00.

Încadrat în tematica omagială a Zilelor UMFST, Simpozionul Național 110 ani de la nașterea savantului George Emil Palade – „Tradiție și continuitate in cercetarea medicală românească” își deschide lucrările primei zile începând cu ora 13:00, în Aula Facultății de Medicină Dentară (str. Gh. Marinescu, nr. 38). Personalități remarcabile în domeniul cercetării medicale românești se vor reuni în cadrul evenimentului pentru a susține prezentări pe teme de cercetare dintre cele mai actuale. Programul detaliat poate fi consultat aici: https://zilele.umfst.ro/110-ani-de-la-nasterea-savantului-george-emil-palade/.

Atelierul „Audiovisual Translation: Subtitling for Children”, se adresează studenților pasionați de traducere și film, de la programele universitare de licență și masterat. Activitatea își propune să evidențieze la nivel teoretic și practic provocările pe care le presupune subtitrarea ca modalitate de transfer lingvistic, cu accent pe adaptarea textului la publicul țintă și la parametrii spațio-temporali ai mediului audiovizual („screen translation”). Limbi de lucru: engleză, română. Evenimentul va avea loc în Sala R33 (str. N. Iorga, nr. 1) cu începere de la ora 16:00.

Facultatea de Medicină Dentară organizează în Sala P11, CIMD (Laborator DentEstet), de la ora 17:00, workshop-ul cu tema „De la cercetare la o lucrare științifică reușită”. În cadrul prezentării se va discuta despre regulile de bază care sunt luate în calcul la alcătuirea unei lucrări științifice, modul de organizare al studiului, redactarea și tehnoredactarea lucrărilor științifice.

Facultatea de Economie și Drept încheie seria evenimentelor zilei cu workshop-ul științific „Provocări actuale în administrația publică”, ora 18:00, Aula facultății (str. Livezeni, nr. 69). Workshop-ul se adresează studenților de la programele de studii Administrație Publică, Drept și propune o dezbatere cu funcționarii din administrația locală în legatură cu noile provocări ale administrației publice: modalități de implicare a cetățenilor în adoptarea deciziilor, transparența decizională în contextul GDPR, digitalizarea administrației publice.