Comisia de evaluare și asigurare a calității pe universitate

COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII PE UNIVERSITATE

Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC) urmărește implementarea strategiilor și politicilor de asigurare a calității, în raport cu viziunea, misiunea și politica Universității și în concordanță cu dinamica națională, europeană și internațională în domeniu.
CEAC la nivel de universitate stabilește și inițiază analize și evaluări pe baza criteriilor de calitate stabilite. 
CEAC formulează propuneri de îmbunătățire a calității educației și elaborează rapoarte de evaluare internă privind calitatea educației în universitate care, cu măsurile de îmbunătățire adecvate, sunt aduse la cunoștința tuturor beneficiarilor.   

STRUCTURA COMISIEI PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII

Președintele comisiei

COMPONENȚA COMISIEI PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII

Președinte
Prof. univ. dr. Corneliu Tanase

Membri
Reprezentant corp profesoral
Prof. univ. dr. Anca-Meda Georgescu

Reprezentant corp profesoral
Conf. univ. dr. Donath-Nagy Gabriella

Reprezentant corp profesoral
Conf. univ. dr. Mircea Dulău

Reprezentant al angajatorilor
Șef lucr. dr. Szederjesi János

Reprezentant Sindicat
Conf. univ. dr. Arina Modrea

Reprezentant absolvenți
Mihai Timuș

Reprezentant studenți
Pintea Cezara

Reprezentant studenți
Nisca Adrian