Departamentul de asigurare a calității

Departamentul de Asigurare a Calității este o structură funcțională, cu rol important în activitatea academică, cu responsabilități în implementarea și monitorizarea cerințelor calității în cadrul tuturor proceselor care se desfășoară în universitate.

OBIECTIVE

Obiective strategice 

 • Promovarea excelenţei prin controlul calității la nivelul tuturor proceselor didactice și suport.
 • Fundamentarea și dezvoltarea unui sistem de management al calității care să integreze toate cerințele legale și reglementate privind calitatea, aplicabile la nivelul proceselor didactice și suport.
 • Creșterea gradului de conștientizare privind importanța calității, prin implicarea tuturor angajaților și a studenților în activitățile specifice referitoare la calitate și prin dezvoltarea unei comunicări eficiente pentru diseminarea documentelor calităţii, precum şi a rezultatelor obținute prin îmbunătățirea continuă. 

Obiective operaționale 

 • Integrarea în cadrul tuturor proceselor didactice și suport a cerințelor comune de calitate rezultate din prevederile standardul SR EN ISO 9001:2015, cerințele de evaluare internă și externă a calității educației, respectiv ale sistemului de control intern managerial.
 • Elaborarea / revizuirea continuă a documentelor care reglementează funcţionarea sistemului calităţii în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015, cu cerințele de evaluare internă și externă a calității educației, respectiv ale sistemului de control intern managerial, în vigoare.
 • Inițierea, monitorizarea, diseminarea rezultatelor activităților de evaluare a calității proceselor didactice, de cercetare și suport.
 • Evaluarea continuă a calității prin planificarea și controlul auditului intern în domeniul calității și a evaluărilor interne ale programelor de studii.
 • Colaborarea cu responsabilii de procese pentru stabilirea măsurilor de îmbunătățire, ca rezultat al procesului de evaluare a satisfacției clienților interni și externi.
 • Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor operaționale ale UMFST„G.E. Palade„ Tg.Mureș  stabilite anual.
 • Îmbunătățirea calității prin creșterea gradului de instruire a personalului privind calitatea. 
 • Evaluarea stadiului de implementare și a eficacității cerințelor de calitate.
 • Actualizarea continuă a cunoștințelor și competențelor privind cerințele naționale și internaționale de calitate, prin dezvoltarea de colaborări cu alte universități sau organisme abilitate în domeniu, din țară și străinătate.
 • Diseminarea continuă pe canalele de comunicare internă a informațiilor privind asigurarea calității.


STRUCTURĂ ORGANIZATORICĂ ȘI COMPONENȚĂ

Departamentul are în componența sa reprezentanți ai corpului profesoral de la nivelul tuturor facultăților din cadrul universității și personal didactic auxiliar.

Director de departament
Prof. univ. dr. Tanase Corneliu

Director adjunct
Asist. univ. drd. Cosmin Bănceu

Membri
Conf univ. dr. Orbán-Kis Károly
Conf. univ. dr. Mureșan Simona
Conf. univ. dr. Cerghizan Diana
Prof. univ. dr. Rusu Aura
Șef lucr. dr. Berța Lavina Anda
Conf. univ. dr. Strnad Gabriela
Conf. univ. dr. Chiorean Luminița
Lect. univ. dr. Boantă Adrian
Borșa Marina Constanța
Hadnagy Ildikó
Magyari Annamária

DAC coordonează corpul auditorilor interni ai calității, format din reprezentați ai corpului profesoral, respectiv personal administrativ.
Corpul Auditorilor Interni (CAI) reunește personal didactic și administrativ, care prin acțiunile de audit în domeniul calității asigură analiza și evaluarea funcționării și eficacității SMC, contribuind la îmbunătățirea calității serviciilor educaționale și administrative oferite de către Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade’” din Târgu Mureș.

 

Prof. univ. dr. Tanase Corneliu
Conf. univ. dr. Mureșan Simona
Conf. univ. dr. Orbán Kiss Károly 
Conf. univ. dr. Cerghizan Diana
Prof. univ. dr. Rusu Aura
Conf. univ. dr. Curticăpean Manuela 
Conf. univ. dr. Strnad Gabriela
Conf. univ. dr. Chiorean Luminița
Conf. univ. dr. Han Bianca
Lect. univ. dr. Boantă Adrian
Șef lucr. dr. Berța Lavinia Anda
Șef lucr. dr. Gliga Mihai
Șef lucr. dr. Ion Valentin
Ing. Borșa Marina 
Hadnagy Ildikó
Magyari Annamária
Pop Gabriela
Fărcaș Diana
Luca Edit
Guță Ioana

Director Departament Asigurarea Calităţii
Reprezentant managementul calităţii
Prof. univ. dr. Corneliu Tanase
Clădirea Facultății de Farmacie
Tel: +40 265.215551, int. 361
Fax: +40 265.210407
E-mail: corneliu.tanase@umfst.ro

Membri
Ing. Marina Constanța Borșa
Clădirea Centrală
Tel: +40 265.215551, int. 287
Fax: +40 265.210407
E-mail: marina.borsa@umfst.ro

Hadnagy Ildikó
Tel: +40 265.215551, int. 181
Fax: +40 265.210407
E-mail: asigurarea.calitatii@umfst.ro

Magyari Annamária
Clădirea Centrală
Tel: +40 265.215551, int. 181
Fax: +40 265.21040
E-mail: annamaria.magyari@umfst.ro